Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sektionen HR: LU vill förbättra introduktion av chefer

Porträtt av kvinna.
Ina Roman vill underlätta för cheferna vid LU.

Nya riktlinjer för chefsuppdrag vid LU har beslutats som ska förtydliga vad det innebär att vara chef. De ska också ligga till grund för att utveckla nya chefsutbildningar.

– Det är viktigt att underlätta för cheferna genom att ge dem bättre förutsättningar, säger Ina Roman, som arbetar på sektionen HR med chefs- och ledarutveckling som fokus.

Riktlinjerna slår fast att en chef har tre roller – arbetsgivare, ledare och verksamhetsansvarig. Oavsett hur liten del av tjänsten som är avsatt till chefsuppdraget så är chefen ansvarig för verksamhet, budget och personal.

– Är du chef på kanske trettio procent så är det extra viktigt att det är lätt att förstå vad man är ansvarig för och hur man ska hantera till exempel en knepig rehabilitering, säger Ina Roman.

Ny introduktion av chefer

De nya riktlinjerna kommer ligga till grund för att utveckla bland annat introduktion av nya chefer och chefsutbildningar. 2017 intervjuades prefekterna, som har en hög arbetsbörda, om vad de behövde för stöd. Många av dem upplevde personalfrågor som mest betungande och önskade stöd inom alla typer av HR-frågor. Nu har internrevisionen med hjälp av en enkät och intervjuer frågat 288 avdelningsföreståndare – oftast forskargruppsledare – om deras chefsuppdrag och skrivit en rapport. Den visar bland annat att introduktionen till chefskapet ofta brister. Ina Roman säger att det stämmer väl överens med det intryck hon har fått när hon har haft kontakt med nyblivna chefer vid LU.

– Ofta har de mycket att avsluta på sitt tidigare arbete och får inte tydligt presenterat för sig hur deras arbetsvardag kommer se ut och vilka kompetenser de behöver för att göra ett bra chefsjobb, säger Ina Roman.

Kursutbudet ses över

Nu ser sektionen HR över utbudet av kurser för chefer, för att skapa nya kompetensutvecklingsinsatser för ­chefer som bättre stämmer överens med behoven.

– Det handlar om kortare kurser och även kurser som ska kunna göras on­line, eftersom många av avdelningsföreståndarna uppgav att tidsbrist hindrade dem från att gå kurser, säger Ina Roman.

Ledarskap är en strategisk fråga för universitetet och är även ett av sex prioriterade områden i LU:s strategiska plan till 2026.

Men att på något sätt ställa frågor till eller skicka ut information till alla chefer vid LU är svårt. Det finns ingen samlad lista över vilka de är.

– Vår decentraliserade organisation gör att det är svårt att få en heltäckande bild av hur många chefer vi har. De är registrerade på olika sätt i flera system, säger Ina Roman och tillägger att det rör sig om mellan 600 och 1000 personer, sannolikt runt 800 personer.