Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samfak: Utvärderingarna höjer kvaliteten

Porträtt av kvinna
Lena Örnberg är projektledare för utvärderingarna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Foto: Maria Lindh

På den utbildnings­tunga samhällsvetenskapliga fakulteten har man valt att gruppera utbildningarna och tagit fram tydliga anvisningar som ska göra utvärderingarna kvalitetsdrivande.
– Inga stämplar med godkänt eller icke-godkänt, säger projekt­ledare Lena Örnberg.

 

Först ut att utvärderas som piloter är grundutbildningen vid Statsvetenskapliga institutionen och forskarutbildningen i socialt arbete vid Socialhögskolan. Gruppering därefter följer som regel institutionen, förutom en del tvärvetenskapliga program som kommer att utvärderas tillsammans.

– Själva modellen sedan är den traditionella med självvärdering och externa sakkunniga som gör platsbesök, säger Lena Örnberg, som tycker att utvärderings-arbetet flutit på bra i de första två pilotfallen.

Hon berättar att det varit många givande diskussioner och intervjuer med studierektorer, doktorander och studenter. Att man ligger lite efter i Lund med utvärderings-arbetet av grundutbildningen har hon dragit nytta av genom att besöka andra lärosäten och se hur de har gjort.

– Men när det gäller utvärdering av forskarutbildningen har vi inte kunnat dra nytta av varandras erfarenheter eftersom det är nytt för alla. Vi har valt att använda samma metod även för den nivån, säger Lena Örnberg.

Kvalitetsdrivande

På frågan om hur man gör utvärderingarna kvalitetsdrivande hänvisar hon till de fakultetsgemensamma anvisningar som ges till både självvärderarna vid institutionen och de sakkunniga.

– Det handlar om hur institutionerna lyfter sådant som kan utvecklas och hur de sakkunniga bemöter detta med tips och råd om vidareutveckling. Det har stor betydelse hur man formulerar sig från bägge hållen, säger Lena Örnberg.

Platsbesöken ägde rum i slutet av april och återkopplingsmötena med ordföranden bland de sakkunniga och representanter från de aktuella institutionerna i slutet av maj.

I höst är det forskarutbildningen i statsvetenskap som ska utvärderas liksom det tvärvetenskapliga tvååriga masterprogrammet LUMES. Och inom ramen för sex år, dvs. fram till 2025, ska samtliga utbildningar och forskarutbildningar vara utvärderade vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.