Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

”Det finns ju så många kulturer. Det är jättesvårt.” : En studie om aspekten kulturell kontext i text som är anpassad för andraspråksbrukare.

Författare:
  • Anna Folkesson
Publiceringsår: 2016
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för kandidatexamen

Sammanfattning

Kulturell kontext lyfts allt oftare som en viktig aspekt vid textanpassning för andraspråksbrukare. I den här studien har kulturell kontext, som begrepp och fenomen, undersökts och problematiserats närmare. Studien har genomförts med kvalitativa metoder i form av litteraturstudier och intervjuer med andraspråksbrukare. I resultatet av detta framgår det att begreppet kulturell kontext i dagsläget är problematiskt på flera sätt. Framför allt blir det problematiskt att tala om kulturell kontext eftersom det saknas aktuell forskning som lutar sig på tidsenliga teoretiska ramar. Dessutom gör avsaknaden av en djupare diskussion kring vad kulturell kontext är och hur det skulle kunna särskiljas från andra begrepp det svårt att göra det praktiskt användbart. Avslutningsvis finns det också en problematik kring begreppet eftersom det lutar sig på ett så stort och mångfasetterat grundbegrepp som kultur. Innan kulturell kontext börjar användas som parameter vid textanpassning måste vi alltså fråga oss: vad är kultur?

Nyckelord

  • Languages and Literatures
  • kulturell kontext
  • andraspråksbrukare
  • förkunskaper
  • kultur
  • läsförståelse
  • textanpassning

Övriga

  • Katarina Lundin (Docent i nordiska språk)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen