Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Frihet förutsätter disciplin. När komplex spanska blir idiomatisk svenska i en översättning av en populärvetenskaplig och filosofisk text av Fernando Savater.

Freedom implies discipline. When complicated Spanish is transformed into idiomatic Swedish in a translation of a philosophic and popular science text by Fernando Savater.
Författare:
 • Eva Kälvelid
Publiceringsår: 2018
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Sammanfattning

Sammandrag
Denna uppsats har sin utgångspunkt i min översättning av ett kapitel ur en nutida spansk filosofisk och populärvetenskaplig bok, El valor de educar av Fernando Savater (1997). Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om textens komplexa karaktär och dess informationstäthet skulle kunna överföras till en svensk måltext som är idiomatisk och som samtidigt bevarar motsvarande innehåll och karaktär. I källtextanalysen använder jag mig av analysredskapen i Hellspong och Ledins Vägar genom texten (1997) och i analysens övriga delar finner jag stöd för mina analytiska resonemang i litteraturen av Rune Ingo, Per Lagerholm, Yvonne Lindqvist, Lita Lundquist, Lisa Holm och Lars-Johan Ekerot. I uppsatsens översättningskommentar är avsnitten indelade i 4.1 Syntax och
nominaliseringar, 4.2 Konnektiver och expliciteringar samt 4.3 Retoriska element. I dessa avsnitt koncentrerar jag mig på och diskuterar ett antal aspekter av texten som belyser textens karaktär och som har utgjort problem i översättningsprocessen. I de exempel jag analyserar definierar jag de lokala strategierna som jag har använt. Resultatet i de analyserade exemplen visar att jag emellanåt får frångå den globala adekvansinriktade
strategin i de lokala översättningsvalen, främst i fråga om syntaxen. Dessa förändringar görs då framför allt för att klargöra innehållet och den textuella strukturen. Beträffande textens innehåll, textbindningen, mina lexikala överväganden, de retoriska elementen och den argumentativa riktningen har dessa aspekter varit föremål för tolkning. Här har de
lokala strategierna i exemplen varit mer adekvansinriktade i översättningen.

Nyckelord

 • Languages and Literatures
 • Översättning
 • "El valor de educar"
 • `Frihet förutsätter disciplin´
 • Savanner
 • utbildning
 • teori
 • filosofi
 • skoldisciplin
 • populärvetenskap
 • syntax
 • textbindning
 • retoriska element
 • idiomatik

Övriga

 • Henrik Rahm
 • Ingela Johansson

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen