Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Transfereringsmöjligheter mellan skönlitteratur och spelfilm : en undersökning om läromedels och lärares attityder gällande spelfilmens plats i svenskundervisningen på gymnasiet

Författare

  • Norah Jonsson
  • Elisabet Wikander

Summary, in Swedish

Syftet med denna studie har varit att undersöka styrdokumentens hierarkisering av skönlitteratur som gör att spelfilm ofta hamnar i skymundan i svenskundervisningen. Audiovisuell underhållning så som film är vanligt i gymnasieelevers vardag och bör därför inkluderas mer i kunskapskrav än vad som görs idag. Därför har denna studie kartlagt var i undervisningen som skönlitteratur och spelfilm kan ge och ta av varandra (transferera).
Metoden för insamling av resultatet var tudelat då både läromedel och svensklärare var en del av undersökningen. En diskursanalys utifrån sanningsanspråk applicerades på analys av sex läromedel och ett fenomenologiskt tankesätt applicerades på intervjuer med tio svensklärare. De transfereringsinslag som hittades i både läromedel och hos lärares attityder var främst komparativa där spelfilmen oftast hade skönlitterär förlaga som var huvudinnehållet för undervisningen. Spelfilmen fick oftast agera stöttepelare för att lättare kunna förklara begrepp som sedan skulle användas till skönlitterära huvudmoment - där transfereringen alltså är enkelriktad. Spelfilmen kunde också stå för mer underhållande inslag i undervisningen där transfereringsmöjligheter inte var av lika stort intresse.

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • Transfer of Knowledge
  • Transfer
  • Movies in Upper Secondary School
  • LGY11

Handledare

  • Anders Marklund (Ph D)