Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gomp eller mugglare : En komparativ studie av den norska och den svenska översättningen av Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Författare

 • Lotta Larsson

Summary, in Swedish

Denna masteruppsats baseras på en jämförande undersökning beträffande egennamn och benämningar i den norska och den svenska översättningen av J. K. Rowlings Harry Potter and the Philosopher’s Stone (1997). Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnaderna i översättningsval mellan språken vad gäller kategorierna egennamn och benämningar samt om valen varierar beroende på kategori. Uppsatsen består av en kvantitativ undersökning som ligger till grund för den kvalitativa ansatsen, där en näranalys av de båda översättningarna av egennamn och benämningar utförs. För den kvantitativa delen utformades en bedömningsskala för att kunna identifiera huruvida översättarnas överordnade översättningsstrategi är källtexttrogen eller målspråksanpassad. Undersökningen visar att översättningsvalen i den norska och den svenska översättningen skiljer sig åt. Slutsatsen är att den norska översättarens översättningsstrategi emellanåt är källtexttrogen och emellanåt målspråksanpassad medan den svenska översättarens strategi i sin helhet är källtexttrogen. Vidare visar undersökningen att bedömningsskalan som utformades för den kvantitativa delen fungerade och underlättade bedömningen av vilken översättningsstrategi översättaren använt sig av.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2022

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Harry Potter and the Philosopher’s Stone
 • Harry Potter och de vises sten
 • Harry Potter og De vises stein
 • J.K. Rowling
 • översättning
 • översättningsstrategi
 • källtexttrogen
 • målspråksanpassad
 • komparativ studie
 • translation

Handledare

 • Lisa Holm (Professor)