Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ett lite eget ord: Bör rekommendationen för ordet egen ändras?

Författare

  • Malin Landin

Summary, in Swedish

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det finns underlag i språkbruket för att ändra rekommendationen för hur ordet egen böjs i en possessiv konstruktion i singular och om det är rimligt att varianten egna klassas som ytterligare en korrekt variant. För att undersöka det gjordes en korpusundersökning i Korp och Retriever där hobbyskribenters och yrkesskribenters användning av varianten egna jämfördes. Sedan testades resultaten mot sex bedömningsgrunder för rekommendationer om språkriktighet. Dessutom gjordes en näranalys av språkprov som uteslöt att analogipåverkan från adjektiv påverkar användningen av varianten och att betydelsen ’egenartad’ används i språkproverna. Av resultatet från korpusundersökningen fastslogs att en stor andel hobbyskribenter och en liten andel yrkesskribenter använder varianten egna. Slutsatsen från undersökningen är att det finns bra belägg för att ändra rekommendationen för ordet egen i och med att varianten egna klarar tre av sex bedömningsgrunder väl, men att forskning om språkbrukares attityder gentemot varianten egna behövs.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2022

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • Egen
  • språkriktighet
  • språkrekommendation
  • korpusundersökning

Handledare

  • Sanna Skärlund (Senior lecturer)