Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Framtidens hälsoundersökningar på prov i SCAPIS

I forskningsstudien SCAPIS finns möjlighet att testa det som kan bli framtidens diagnostik och hälsoundersökningar redan nu.

En av de nya undersökningsmetoderna finns på SCAPIS-mottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Det är ett ut- och inandningsprov som kan öka möjligheten att upptäcka lungsjukdom:

SCAPIS-undersökning
Fysikern Hanna Nicklasson (till höger) tillsammans med SCAPIS-deltagaren Carina Jönsson. Foto: Björn Martinsson
 - Vi hoppas kunna hitta tecken på lungemfysem betydligt tidigare än med de mätmetoder som finns tillgängliga idag, berättar Hanna Nicklasson som är fysiker och den som guidar SCAPIS-deltagarna genom testet.

Lungemfysem räknas in under folksjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) som varje år orsakar 2 500-3 000 dödsfall i Sverige.

Anläggningen som står i undersökningsrummet är skrivbordsstor, med lådor, slangar, mätare och datorskärm. Den surrar ljudligt:

 - Apparaten är ännu på prototypstadiet och användningen i SCAPIS följs noggrant av både läkare och forskare, förklarar Hanna Nicklasson.

De flesta deltagarna är väldigt nyfikna, och tycker att de får vara med om ett spännande möte med ny teknik, berättar hon. Ett fåtal har velat avstå och har sluppit provet.

Carina Jönsson är en av SCAPIS-deltagarna på plats denna dag. Hon andas in och ut genom ett munstycke enligt särskilda instruktioner, en procedur som upprepas några gånger. Det hela är över på tio minuter.

Tekniken tar fasta på senare års utveckling inom nanoteknik. En mycket liten mängd nanopartiklar tillsätts i inandningsluften, därefter mäts hur stor mängd av partiklarna som finns kvar vid utandning.

Forskarna bakom apparaten hoppas att den kan komplettera och delvis ersätta andra typer av lungundersökningar som görs med t.ex. CT (digital skiktröntgen). Så småningom kan också en spirometri-mätare finnas med i samma apparat, vilket gör den ännu mer användbar för att upptäcka KOL.

Får vi se den här apparaten i framtida hälsoundersökningar på vårdcentraler?
- Det hoppas jag. Det ser lovande ut hittills, vi kan mäta med mycket hög känslighet, säger Hanna Nicklasson.

Även uppfinnarna, universitetslektor Jakob Löndahl och professor Per Wollmer vid Lunds universitet, är positiva. Men de betonar att mycket återstår innan apparaten eventuellt kan användas i primärvården. I SCAPIS är målet att samla in testdata från minst 500 deltagare, något som beräknas bli klart under våren 2015.
 

Björn Martinsson

Fakta om SCAPIS – en nationell kunskapsbank

  • SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga som Hjärt-Lungfonden driver tillsammans med universitetssjukhusen i Sverige

  •  Den kunskapsbankbank som byggs upp gemensamt blir en nationell resurs och kommer att ge forskare möjlighet att förutsäga vem som kommer att drabbas av sjukdom.

  • Totalt kommer 30 000 personer från hela landet att medverka i SCAPIS när den genomförs på sex orter över hela landet. Studien pågår nu i Göteborg , Malmö och Stockholm.

Mer information finns på Scapis hemsida Malmö/Lund och Hjärt-Lungfondens hemsida

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.