Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet överlämnar kvarleva till Australien

Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz och Australiens ambassadör Jonathan Kenna undertecknar överlämningen av kvarlevan efter en aboriginsk man till Australien. På bilden syns även Gunilla Carlecrantz från Externa relationer.
Rektor Torbjörn von Schantz och Australiens ambassadör Jonathan Kenna undertecknar överlämningen av kvarlevan efter en aboriginsk man till Australien. På bilden syns även Gunilla Carlecrantz från Externa relationer. Foto: Jonas Andersson

Idag överlämnade Lunds universitet kvarlevan efter en aboriginsk man till företrädare för den australiska regeringens Indigenous Repatriation Program. På plats i Lund fanns Australiens ambassadör i Sverige, Jonathan Kenna. I samband med överlämningen hölls en ceremoni.

Kvarlevan har funnits i Lunds universitets samlingar sedan 1890-talet men har nu, efter beslut från regeringen och efter en noggrann utredning för att bland annat säkerställa identiteten, överlämnats till sitt hemland.

– Vi är tacksamma över att återlämna de mänskliga kvarlevor som vi har haft i våra samlingar och att vi kan göra det på detta värdiga sätt, säger Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz.

–  Repatrieringen av dessa kvarlevor betyder mycket för alla australier, säger Australiens ambassadör Jonathan Kenna. Att dessa förfäder återkommer till sitt ursprungsland och ursprungliga gemenskap främjar läkning och försoning. Å den australiska regeringens vägnar tackar jag Lunds universitet och Sveriges regering för det fortsatta engagemang som de visar för att repatriera den australiska ursprungsbefolkningens förfäder, även i det här fallet som gör det möjligt för denna förfader att återvända till sitt ursprungliga hem.

Den kvarleva som överlämnades idag kommer att skickas till företrädare för den australiska regeringens Indigenous Repatriation Program. Programmet har sin regerings uppdrag att repatriera kvarlevor av aboriginer som finns vid institutioner utomlands.

Svenska regeringen har vid flera tidigare tillfällen beslutat om tillstånd att återlämna mänskliga kvarlevor till Australien. Kvarlevor från Lunds universitet har tidigare lämnats ut till Australien 2008.
När Historiska museet vid Lunds universitet, fick i uppdrag 1995 att förvalta LU:s anatomiska samling upptäckte man vid inventeringen att en kvarleva av aboriginskt ursprung saknades. Många år senare, 2013, hittade medarbetare på museet kvarlevan i den medicinskhistoriska samlingen som förvaltas av Kulturen i Lund. Denna visade sig med stor säkerhet komma från LU:s anatomiska samling och vara den kvarleva som saknades vid inventeringen 1995. I arkiven har man kunnat fastställa att kvarlevan köpts från London på 1890-talet. Någon lånehandling eller information om när eller varför kvarlevan hamnat i den medicinhistoriska samlingen har däremot inte hittats.

Lunds universitet kontaktade Australiens ambassad 2013 för att meddela att man funnit kvarlevan från ytterligare en aborigin i sina samlingar, en man. Sedan dess har Lunds universitet i samarbete med den australiska och svenska regeringen planerat repatriering av kvarlevan. Denna har också undersökts grundligt av såväl svensk som internationell expertis för att säkerställa att den har aboriginskt ursprung.
När kvarlevan nu återbördas till Australien är målet att den får en slutlig viloplats på den plats där de ursprungligen begravdes, eller så nära som möjligt.
Kvarlevorna i universitetets samlingar har fram till 1995 förvarats vid Anatomiska institutionen och överfördes då till Historiska museet i Lund i samband med att Anatomiska institutionen lades ner. Sedan dess bevaras samlingen av kvarlevor i magasin.

Vid Historiska museet i Lund finns kvarlevor från minst 1400 individer. De flesta har kommit till universitetet via utgrävningar i samband med stadsombyggnader och är anonyma medeltidsmänniskor. Ett mindre antal har kommit i universitetets ägo genom tidigare lagstiftning som innebar att döda personer, t.ex självmördare eller personer som ingen gjorde anspråk på, per automatik skickades till Anatomisalen där dödsorsaken skulle fastställas och kroppen kunde forskas på. Ytterligare ett antal, som i detta fall, har kommit till universitetet genom utbyte eller köp och i samlingarna har funnits individer från 24 länder.
2011 lämnade Lunds universitet ut kvarlevorna av tre maorier till Nya Zeeland, 2008 kvarlevorna av två aboriginer till Australien och 2005 beslutade universitetet att lämna ut kvarlevorna av en rysk-judisk man till den judiska församlingen i Malmö.

Läs mer om Indigenous Repatriation Program i Australien:

https://www.arts.gov.au/what-we-do/cultural-heritage/indigenous-repatri…

 

 

 

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.