Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny miljondonation till Hallen på Höjden-projektet i Uppåkra

Kungaparet studerar arkeologiska fynd från Uppåkra
Kungaparet studerar arkeologiska fynd från Uppåkra

Sparbanken Skåne har genom Sparbanksstiftelsen Finn beslutat att stödja de arkeologiska utgrävningarna i Uppåkra strax utanför Lund. Donationen uppgår till drygt 5,4 miljoner kronor och ska användas inom ramen för projektet Hallen på Höjden - dynastiers residens och domän.

Startskottet för satsningen ägde rum i samband med en officiell ceremoni i början av september där Sveriges kungapar besökte Lunds universitet och Uppåkra. Efter ceremonin invigde rektor Erik Renström den omfattande utgrävningen som kommer att pågå fram till 2026.

Uppåkra räknas som Nordens största järnåldersbosättning, tillika en av de fyndrikaste i norra Europa. Trots att enbart en bråkdel av området hittills har grävts ut, har forskarna redan funnit drygt 28 000 artefakter. Nu riktas strålkastarljuset mot den 40 meter långa hallbyggnaden som ­­utgjorde kärnan i Uppåkras maktcentrum.


Med den här donationen vill vi medverka till att främja den angelägna forskning som bedrivs på platsen, i synnerhet omhändertagande och konservering av de fynd som hittas så att de kan ställas ut och visas upp på Historiska museet i Lund. Genom att fler får ta del av forskarnas arbete hoppas vi kunna bidra till ökad kunskapsspridning och att allmänheten får lära sig mer om denna arkeologiska skatt, säger Katarina Andrén, vd för Sparbanksstiftelsen Finn.

Oupptäckta skatter dolda bland kulturlagren
Än så länge vet forskarna lite om vad som döljer sig under marken i Uppåkra, utöver att det var platsen för en av Skandinaviens största och mest långvariga boplatser under järnåldern. Känt är att här fanns flera typer av byggnader, såsom gårdar av olika storlek och det tempelliknande "kulthuset", som användes för religiösa ritualer.
Utgrävningarna av hallbyggnaden och de många kulturlager som jorden rymmer förväntas avslöja unika vittnesmål om skiftande maktförhållanden och samhällen i kontinuerlig förändring.


Med hjälp av nya naturvetenskapliga metoder såsom mikromorfologi, miljöDNA och MAX IV-laboratoriets synkrotronljus kan vi för första gången detaljstudera jorden och dess DNA, virus, bakterier och pollen. Ämnen som tidigare varit mycket svåra att hitta och som kan belysa viktiga skeenden i historien. Det är inte omöjligt att vi står inför nya stora avslöjanden om dåtidens pandemier, folkvandringar och 500-talets stora vulkanutbrott, förklarar Torbjörn Ahlström, Professor vid Historisk osteologi, Lunds universitet.

Externa medel möjliggör fördjupad forskning
Enligt Torbjörn Ahlström är Uppåkra unikt så till vida att samma fysiska plats fungerat som hövdingasäte under så lång tid – från äldre till yngre järnålder. Trots att samhället genomgick ekologiska och sociala kriser löste man dem och Uppåkra behöll sin position som maktcentrum.

Tack vare tidigare donationer och det nu aktuella bidraget, kan vi fortsätta vårt arbete och på djupet analysera det maktcentrum som Uppåkra utgjorde och dess betydelse för regionen.

Faktaruta:

Under drygt 1000 år, mellan 100-talet före vår tideräkning och fram till 900-talet, var bebyggelsen i Uppåkra en av de absolut största forntida bosättningarna i norra Europa. Här har det funnits gårdar, tempel, andra byggnader – och en stor härskarhall i centrum.

I Uppåkra kan skolelever och barn komma och prova på att göra sina egna utgrävningar på fackmannamässigt vis i Sparbanken Skånes Arkeologiskola – en inhägnad plats där man kan finna lämningar från järnåldersboplatsen.

Läs mer om Uppåkra-projektet Hallen på Höjden

Donationer

Sparbanken Skåne genom Sparbanksstiftelsen Finn ansluter sig nu till den grupp donatorer som valt att stödja Uppåkra-projektet. Tidigare har Lunds universitet erhållit 20 miljoner kronor från Tetra Laval, 10 miljoner från Crafoordska stiftelsen, 6 miljoner från LMK-stiftelsen samt 3,3 miljoner från Thora Ohlssons stiftelse. Dessutom har drygt 1 miljon inkommit i donationer från privatpersoner.

Läs mer om Sparbanksstiftelsen Finn här

Uppåkra-projektet Hallen på Höjden

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.