Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny studie i sociologi: Kvinnor och män mer lika vid val av utländsk partner

Ny studie om äktenskap mellan makar från olika länder
Ny studie om äktenskap mellan makar från olika länder. Foto Désirée Fawn/Unsplash

Ökande globalisering och internationell rörlighet har förändrat parbildningar runt om i världen. Fler har en partner från utlandet och även om det ofta är en migrant från ett grannland har sambo- och äktenskap med invandrare från mer avlägsna länder blivit vanligare. Detta har synliggjort likheter och skillnader i mäns och kvinnors äktenskapsmönster.

Fram till millennieskiftet valde svenska män som gifte sig över nationsgränserna vanligtvis kvinnor från Norge och Finland. I början av 2000-talet kristalliserades en förändring i männens äktenskapsmönster. Bland annat till följd av ökade internationella resor blev thailändskor den vanligaste gruppen utländska kvinnor att gifta sig med svenska män. Svenska kvinnor är däremot sällan i parrelationer med thailändska män.

Sociologen Annika Elwert har tidigare studerat äktenskapsmönster i Sverige och har i en nyligen publicerad artikel undersökt statistiska databaser över spanska och amerikanska män och kvinnor som har en utländsk partner. Deras äktenskapsmönster är inte olika svenskarnas.

I USA är det vanligt ha en partner från grannländerna eller Europa, men många amerikanska män har även en sambo eller fru från Filippinerna. Amerikanska kvinnor gifter sig däremot sällan med filippinska män utan föredrar tyskar och mexikaner. Bland spanjorer är äktenskap med personer från Frankrike, Tyskland och Argentina vanligt. Spanjorskorna väljer även partners från Senegal och Marocko, vilket är sällsynt bland spanska män. De föredrar kvinnor från Rumänien och Colombia.

Även om likheterna i mäns och kvinnors äktenskapsmönster är stora återkommer skillnader. Männen gifter sig oftare med betydligt yngre kvinnor från länder med lägre utbildningsnivå och levnadsstandard. Den generella trenden är att ju större utvecklingsskillnaden är mellan länderna, desto större är åldersskillnaden mellan den inhemske mannen och kvinnan från utlandet. Kommer kvinnorna från länder med liknande utvecklingsnivå är åldersskillnaden jämförelsevis liten.

– Det är svårt att säga varför det är så här. En möjlig förklaring är att när män har en preferens för betydligt yngre kvinnor kan det vara svårt att realisera denna preferens i den inhemska äktenskapsmarknaden. Det kan vara lättare om hon kommer från ett mindre utvecklat land, där till exempel de äktenskapliga åldersskillnaderna bruka vara större, säger Annika Elwert.

Samma fenomen syns om man istället utgår ifrån ländernas jämställdhet. Män från Spanien eller USA tenderar oftare att gifta sig med partner från länder med låg jämställdhet. Spanska och amerikanska kvinnor gifter sig däremot sällan med män från länder med låg jämställdhet. Ett undantag är amerikanska kvinnor som ofta är i relationer med mexikanska män. 

En annan del av förklaringen kan vara fysiska preferenser inom olika grupper. Forskning om nätdejting från USA visar att när vita amerikaner dejtar personer av annan etnicitet föredrar männen asiatiska kvinnor och kvinnorna svarta män.

– Äktenskap är dessutom ett sätt för migranter att ta sig in i högutvecklade länder som i övrigt har restriktiva migrationspolicies. Äktenskap mellan olika nationaliteter kan vara en möjlighet för mannen att realisera preferenser om en ung kvinna och för kvinnan att realisera sina migrationspreferenser, säger Annika Elwert.

När kvinnor från USA eller Spanien gifter sig med utländska män är åldersskillnaden generellt liten. Annika Elwerts forskning visar emellertid att det blivit vanligare att även svenska och spanska kvinnor har yngre partners från mindre utvecklade länder. Detta är däremot inte fallet bland amerikanska kvinnor.

– Det som anses attraktivt på äktenskapsmarknaden har blivit mer likt för män och kvinnor i Sverige och till viss del i Spanien. Vi ser det inte i USA, säger Annika Elwert.

Annika Elwert

Mer om forskningen

I den vetenskapliga artikeln ”Gender Asymmetries in Cross-National Couples” undersökte Annika Elwert och forskare i Spanien folkräkningsstatistik från Spanien och USA för att studera äktenskap mellan inhemska personer och invandrare. Frågan var om spanska och amerikanska män och kvinnor som gift sig med utlänningar har liknande äktenskapsmönster gällande sina partners födelseland, ålder och utbildningsnivå. Länderna kategoriserades utifrån Index för mänsklig utveckling (HDI).
Läs artikeln publicerad i Population and Development Review.
Läs mer om Annika Elwerts forskning

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.