Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Satsar för fullt i 17 månader

Porträttbild på kvinna. Foto.
Ingrid Petersson var tidigare generaldirektör på ­Formas och har nu blivit styrelseordförande för Lunds universitet. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

I maj tillträdde Formas tidigare generaldirektör Ingrid ­Petersson posten som ny styrelseordförande för Lunds universitet. Två dagar före utnämningen ändrades förutsättningarna för henne och övriga styrelseledamöter när regeringen mer än halverade mandattiden från tre år till 17 månader.

– Det var olyckligt. Jag kommer dock att satsa för fullt under de 17 månader som beslutet gäller, så får vi se vad som händer sedan, kommenterar Ingrid Petersson.

Möte i juni

I mitten av juni leder hon sitt första styrelsemöte i Lund. När tid ges ska hon träffa företrädaren Jonas Hafström som i en intervju i förra numret av LUM berättade att den största utmaningen under hans åtta år som ordförande varit att universitetet är så decentraliserat och att allt tar väldigt lång tid.

Hur tar man sig an en sådan organisation?
– Jag tror att det är viktigt att ha en gemensam vision, eller kalla det riktning i arbetet. Det är också viktigt att vara överens om vad som ska vara lika och vad som kan vara ­olika, vilket kräver dialog. Annars är det nog de gamla beprövade verktygen som får användas – organisation, utnämningar, styrning, ekonomi, uppföljning och utvärdering. Den snabba utvecklingen kräver dock att man kortar ledtider när snabbhet är en framgångsfaktor.

Rötterna i Småland

Ingrid Petersson kommer från Nye utanför Vetlanda i Småland. Hon utbildade sig i Uppsala inom internationell ekonomi med fransk inriktning. Hon har varit general­direktör för Formas och i fjol fick hon uppdraget att utreda framtidens forsknings­finansiering.

– Min bakgrund gör att jag känner universitets- och högskolevärlden väl. Jag har under många år följt utbildnings- och forsknings­politik både nationellt och internationellt. Jag har även besökt de forsknings­intensiva universiteten flera gånger. Jag har också byggt upp ett stort kontaktnät. Det kan vara bra att veta vem som har djup kunskap i en fråga och var man kan få råd och stöd.

Vid sin sida som vice ordförande får ­Ingrid Petersson Alfa Lavals vd och koncernchef Tom Erixon.

Hur kompletterar ni varandra?
– Jag har, förutom fem år inom Astra Zenecas forskningsorganisation, arbetat inom offentlig sektor i många olika organisationer. Tom har en gedigen industriell bakgrund. Alfa Laval är en global organisation vilket gör att man inom företaget har kunskap om var i världen högre utbildning och forskning är riktigt bra och vad det finns att lära. Jag tror att det är en stor tillgång för styrelsen att ha flera med erfarenhet av att arbeta i ledningen för stora organisationer.

Vid mötet i juni ska styrelsen diskutera läget i omvärlden och påbörja verksamhetsplaneringen för 2024.

Vad ser du mest fram emot?
– Jag tycker att lärosäten är fantastiska miljöer med alla unga människor där framtidstron ofta är stark. Det finns också mycket spännande i forskningen, både i den grundläggande och den forskning som är inriktad på att lösa samhälls­problem. Jag ser verkligen fram emot att jobba tillsammans med den övriga styrelsen för att skapa de allra bästa förutsättningarna för utbildning och forskning vid Lunds universitet.

Lunds universitet har halkat utför på den internationella rankningen. Kan styrelsen göra något för att vända utvecklingen?
– Styrelsens uppgift är att försöka se till att Lunds universitet har hög attraktivitet hos de bästa studenterna och forskarna. Forskarna måste ges goda förutsättningar för sin forskning.

Vilka andra utmaningar ser du?
– Det är hård konkurrens om talanger och forskningsmedel. Vad jag har förstått kommer det också att behöva ske en omfattande utveckling av universitetets olika campus de kommande åren och byggen brukar ofta bli dyrare och ta längre tid än planerat.

Vilka direktiv har du fått från Utbildningsdepartementet?
– Jag har inte fått några direktiv.

Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag tycker om att vara ute i naturen, odla, experimentera i köket och att läsa. Samt umgås med familj och vänner förstås.

 

 

Övriga ledamöter i universitetsstyrelsen

Nya externa

Man med glasögon. Foto.
Tom Erixon. Foto: Alfa Laval

Tom Erixon

Tom Erixon blir ny vice ordförande i styrelsen. Han är sedan 2016 vd för Alfa Laval. Tom ­Erixon läste juridik vid Lunds universitet och har en bakgrund som ­ledare inom stora företag som Ovako och Sandvik. Han är ordförande i Teknikföretagens styrelse samt i styrelsen för AFRY.

 

 

 

Porträttbild på kvinna. Foto.
Pernilla Johansson. Foto: Swedbank

Pernilla Johansson

Pernilla Johansson är sedan 2019 verksam som seniorekonom hos Swedbank. Hon har en doktorsexamen i nationalekonomi från Lunds universitet och disputerade 2010. Hon har ­tidigare jobbat på Finansdepartementet, Riksbanken och Sydsvenska Handelskammaren.

 

 

 

man med slips. foto.
Magnus Christiansson. Foto: Anders G Warne

Magnus Christiansson

Magnus Christians­son är universitetslektor och forskare vid ­Försvarshögskolan i Stockholm. Hans special­område är säkerhets­politik och i sin avhandling från 2020 undersöker han hur ­omställningen av det svenska försvaret i början av 2000-talet gick till.

 

 

 

 

 

Övriga externa

Gudrun Antemar
Gudrun Antemar är lagman vid Stockholms tingsrätt. Har tidigare jobbat som kansliråd i Justitie­departementet, chefs­jurist hos Riksåklagaren och general­direktör för Ekobrottsmyndigheten. 2010–2013 var hon utsedd till riksrevisor.

Ingrid Bengtsson-Rijavec
Ingrid Bengtsson-Rijavec arbetar som ekonomichef vid Malmö universitet. Hon har tidigare jobbat på bland annat Finansdepartementet, Nordiska ministerrådet och inom Region Skåne.

Torbjörn Lundahl
Forskningsentreprenören Torbjörn Lundahl jobbade i många år inom Ericsson. Han har en examen från LTH och är i dag verksam i flera olika styrelser, bland ­annat i forskningsstiftelsen Mistra.

Jens Oddershede
Jens Oddershede är professor i kemi. Han började sin akademiska bana vid Aarhus universitet och har sedermera varit verksam vid Syddansk universitet, bland annat som rektor.

 

Verksamhetsföreträdare

Christofer Edling, professor
Christofer Edling är professor i ­sociologi och dekan vid Samhällsvetenskapliga ­fakulteten.

Lars Dahlin, professor
Lars Dahlin är överläkare, professor och chef för Handkirurgi i Malmö.

Sara Ek, professor
Sara Ek är professor vid Institutionen för immunteknologi.

 

Studentrepresentanter

Hjalmar Åhman
Malin Bruce
Tindra Weichselbraun Alvander

Hård kritik mot kortare mandattid

Beslutet att förkorta mandattiden för universitetsstyrelsernas ledamöter från tre år till 17 månader påstås bottna i det försämrade världsläget och att regeringen vill försäkra sig om säkerhetskompetens i styrelserna. Beslutet har mötts av hård kritik. Inte minst från rektorerna vid landets lärosäten som med gemensam röst gått ut och sagt att beslutet hotar den akademiska friheten.

I ett brev till regeringen har 37 rektorer, däribland LU:s rektor Erik Renström, beskrivit beslutet som ett misstroende mot styrelsernas kompetens, samt att beslutet riskerar hota lärosätenas autonomi och öka den politiska styrningen. Enligt rektorerna försvåras deras arbete. Rektorerna arbetar nära styrelserna och långsiktigheten i verksamheten bygger på stabilitet och ledamöter som är insatta i olika frågor.

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968.
Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda och nästan lika många utanför universitetet.
Jan Olsson är redaktör och Eva Johannesson är ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion

LUM in English

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.