Angelica, socionomprogrammet

Till Socionomprogrammet

Angelica uppskattar att lärarna hon träffar i sin utbildning har forskat inom det de undervisar och är väldigt engagerade.

Fakta: Angelica

Född: 20 år

Kommer från: Stockholm

Bor: Lund

Utbildning: Socionomprogrammet

Började studera i Lund: ht-17

Förväntad examen: ht-21

Biomedicinstudenten Liza står i labbrock i ett laboratorium

Studenter berättar

Läs fler intervjuer med andra studenter, på andra utbildningar.