Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Fortsättningskurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

I tre delkurser fördjupar du dig i centrala sociologiska teorier, hur de utvecklats över tid och hur de kan användas för att analysera aktuella samhälleliga utmaningar. Under andra hälften av terminen genomför vi gemensamt en studie där du utvecklar dina kunskaper i vetenskaplig metod och teori.

SOCA06, Sociologi: Fortsättningskurs. Ges hösttermin och vårtermin. (När du läst en grundkurs på 30 hp i ämnet är du behörig till fortsättningskurs.)

Utbildningens innehåll

Delkurs 1. Sociologiska klassiker

Under delkurs 1 läser du klassiska originaltexter som är viktiga för ämnet sociologi. Du studerar texternas innehåll, argumentationens uppbyggnad och deras relevans för vår förståelse av samtida samhälleliga fenomen. De klassiska texterna belyses även ur ett historiskt och metodologiskt perspektiv.

Delkurs 2. Sociologiska teorier och aktuella frågor och problem

Den andra delkursen behandlar samtida sociologiska teorier och diskussioner kring aktuella frågor och problem. Även här fokuserar du på läsning av originaltexter och analys av deras argument. Du får en förståelse för relationen mellan text och teori inom exempelvis miljösociologi, ekonomisk sociologi, familjesociologi och politisk sociologi.

Delkurs 3. Forskningsmetoder för att undersöka samtida samhälleliga utmaningar

I tredje delkursen får du träna på att använda sociologisk teori och vetenskapliga metoder för att undersöka några samtida teman, exempelvis global ojämlikhet, hållbar utveckling, migration, populism eller jämställdhet. Du använder allmänsociologisk teori, introducerad i tidigare delkurser, och problemspecifik teori för att analysera dessa teman och fördjupar dig i både kvalitativ och kvantitativ analys.

Mer om utbildningen

Denna kurs ingår i sociologispåret som du kan läsa mer om på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/kombinera-fristaende… 

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner

Läs mer om fristående fortsättningskurser: https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/fortsattningskurser-…

Var ges utbildningen?

Välkommen till Sociologiska institutionen! Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges: https://www.soc.lu.se

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt fullgjorda kursfordringar på kursen SOCA20, Sociologi:Grundkurs 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)*
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 29 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Fortsättningskurs är 50 000 SEK.