Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Audionomprogrammet

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Audionomexamen

Audionom tittar i en patients öra

Beskrivning

Infraljud, ultraljud, oljud, samtal och skön musik. Ljud är mycket mer än det vi kan höra!

På audionomprogrammet kommer du att få kunskaper som ger dig möjlighet att förbättra ljudmiljön i samhället och att underlätta kommunikationen för barn och vuxna med nedsatt hörsel.

Programmet samverkar med logopedprogrammet och är ett tvärvetenskapligt program som kombinerar teoretiska studier med klinisk undervisning och färdighet. Du kommer att få läsa kurser inom flera olika ämnen:

  • Akustik
  • Teknik
  • Hörsel
  • Lingvistik
  • Psykologi
  • Medicin

Under den praktiska delen av programmet får du kunskaper och färdigheter inom hela det audiologiska verksamhetsområdet, både inom sjukvården och utanför.

 

Programmets innehåll

Audionomprogrammet består av 6 terminers heltidsstudier.

Termin 1-2

Under de första terminerna får du en introduktion till utbildningen och till hela det audiologiska fältet, fr a i de audiologiska grundkurserna med både teoretiska och praktiska moment. Utbildningen är tvärvetenskaplig och du läser också kurser i närliggande områden som psykologi, akustik och lingvistik.

Termin 3-5

Under dessa terminer fördjupar du dina kunskaper i audiologi och i närliggande områden som signalbehandling och medicin. Audiologin innefattar bl a kurser i barnaudiologi, audiologisk diagnostik och audiologisk rehabilitering. Stor vikt läggs också vid klinisk och praktisk färdighetsträning och klinisk undervisning ute i olika verksamheter.

Termin 6

Under denna termin sammanfattar du dina förvärvade kunskaper och skriver din kandidatuppsats. När allting är på plats kommer du att både ha en medicine kandidatexamen i audiologi och en audionomexamen med vilken du sedan kan ansöka om legitimation som svensk audionom.

Före detta studenten Sandra berättar om hur det är att jobba som audionom.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kortfakta

Studiestart:
Höst

Studietakt:
Helfart

Studieort:
Lund

Internationella möjligheter: 
De internationella möjligheterna (Medicinska fakultetens studentwebb)

Kontakt

Studievägledare

Sandra Hellvard

Telefon: +46 46-222 04 76

E-post: sandra [dot] hellvard [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledning - Information och telefontider (studentwebben)

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)14,47
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)14,65
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)0,20

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 34 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Audionomprogrammet är 480 000 SEK.

Karriär

Arbetsmarknad

Möjligheterna är stora för dig som genomgått utbildningen, eftersom det finns ett behov av bred och djup kunskap kring hörselkommunikation. Enligt SACO är arbetsmarknaden mycket god för nyexaminerade audionomer. Prognosen för år 2021 är fortsatt liten konkurrens (med liten konkurrens menas att det om fem år antagligen finns fler arbeten än utbildade). Som audionom kan du bland annat arbeta inom sjukvård, privata företag och universitet med patientarbete, teknik, pedagogik, förebyggande arbete, utvecklingsarbete, undervisning och forskning.

Internationell karriär

Du får under utbildningen möjligheter att genomföra internationella aktiviteter. Du kan till exempel läsa kurser vid framstående universitet i Kalifornien eller Australien. Efter dina studier finns det möjlighet att arbeta som audionom utomlands.

Akademisk karriär

Utbildningen utgör en grund för fortsatta teoretiska studier och vetenskaplig skolning. Du kan efter audionomprogrammet läsa vidare till en magisterexamen i audiologi. Du är därefter behörig till att söka en forskarutbildning i audiologi.

Möt våra studenter och alumner