Lars Edvinsson

Email: lars [dot] edvinsson [at] med [dot] lu [dot] se

Avdelningschef vid Medicin, Lund
Telefon: +46 46 17 14 84

Projektledare vid Experimentell kärlforskning
Telefon: +46 46 17 14 84

Professor vid Medicin, Lund
Telefon: +46 46 17 14 84
Rumsnummer: BMC A1337