Anna-Karin Alm

Email: anna-karin [dot] alm [at] ftf [dot] lth [dot] se

Projektledare vid Fasta tillståndets fysik
Telefon: +46 46 222 16 53
Rumsnummer: C264B
Besöksadress: Professorgatan 1, Lund

Forskningsstöd vid NanoLund

Projektledare vid Samverkan
Telefon: +46 46 222 16 53
Mobil: +46 70 922 30 70
Besöksadress: Medicon Village, The Spark (402A), Scheeletorget 1, Lund

Beskrivning

Jag arbetar som projektledare inom NanoLund, Lunds universitets forskningscentrum för nanovetenskap och nanoteknik. I mitt ansvarsområde ingår att utveckla NanoLunds samarbeten med företag, forskningsinstitut och andra organisationer. Jag koordinerar också arbetet inom Grants office, där vi ger stöd till NanoLunds forskare vid ansökningar om forskningsmedel i samverkan med externa aktörer. Läs mer om NanoLund och vårt nystartade företagsnätverk NanoTechNow på hemsidan. (länkas till www.nano.lu.se) Jag har lång erfarenhet av olika former av forskningssamarbeten mellan näringsliv och akademi. Dels genom samarbeten inom mitt eget forskningsområde medicinsk cellbiologi, men också genom att ha arbetat med finansiering, strategisk utveckling och ledningsstöd avseende samverkan och innovation inom akademin. Sammantaget har jag god insikt i vilka förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt samarbete, där resultaten är av värde för såväl forskarna som företagen.