Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Intimitetens Omvandling och Relationsanarkistiska Strategier: en kritisk läsning av Anthony Giddens Intimitetens Omvandling

Författare:
 • Ludvig Moritz
Publiceringsår: 2009
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för kandidatexamen

Sammanfattning

I vårt moderna samhälle är sättet vi organiserar intima relationer på föremål för offentlig diskussion och statt i förändring. Detta skriver Anthony Giddens om i boken Intimitetens omvandling (1992). På senare tid har en relationsform som kallas för relationsanarki (RA) vuxit fram. Mitt syfte är efter en kritisk läsning av Giddens undersöka relationen mellan hans teori och RA som praktik och erfarenhet. Som kontrast eller nyansering av Giddens tas också Zygmunt Bauman upp. Efter en inledande presentation av Giddens och Bauman och kritik av dessa, presenteras Pierre Bourdieus begrepp habitus vilket är användbart då det kombinerar känslighet för yttre strukturer med ett visst individuellt handlingsutrymme, och därigenom möjliggör förändring. Därefter undersöks diskussioner som förts på ett internetforum där RA diskuteras, och ur dessa identifieras olika samtalsämnen. De ämnen som är mest frekvent förekommande väljes ut för analys, dessa är strategier, praktiker, relationen till omvärlden, politik/feminism samt ord/begrepp. Som analytiskt verktyg används hermeneutik. Analysen visar på stora likheter mellan de praktiker och erfarenheter som diskuteras och Giddens teorier om den rena relationen och sammanflödande kärlek. Den kritik av Giddens optimism gällande den rena relationens möjligheter som kritiserats visar sig välgrundad. Vårt handlande påverkar inte bara oss själva utan också vår omgivning, och att organisera sina intima relationer på icketraditionella sätt tvingar människor i omgivningen till oönskad självreflektion av något de alltid tagit för givet.

Nyckelord

 • Social Sciences
 • Anthony giddens
 • Zygmunt Bauman
 • Pierre Bourdieu
 • Habitus
 • Rena Relationen
 • Intimitet
 • Relationsanarki
 • Sociology
 • Sociologi

Övriga

 • Carl-Göran Heidegren

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen