Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skuggor av sten: upplösta gränser i Andrej Belyjs Petersburg

Författare

 • Sarah Josefsson

Summary, in Swedish

Andrej Belyjs bok Petersburg är en av de viktigaste romanerna från den symbolistiska perioden i rysk litteratur. I denna uppsats utreds hur gränser behandlas i romanen. Även om romanen till en början tycks dra upp klara gränser, till exempel mellan öst och väst, så löses dessa upp och en osäkerhet skapas hos läsaren. Gränserna som undersöks i uppsatsen omfattar såväl gränser i själva berättandet (till exempel mellan berättare och karaktärer och mellan nutid och dåtid) som gränser i berättelsen; det senare indelat i rumsliga gränser och gränser för det levande. Slutsatsen blir att Belyj medvetet löser upp gränserna i romanen på flera plan.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2006

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Russian language and literature
 • Andrey
 • Bely
 • Belyj
 • Andrej
 • Petersburg
 • symbolism
 • gränser
 • boundaries
 • Allmän och jämförande litteraturvetenskap
 • General and comparative literature
 • Ryska (språk och litteratur)

Handledare

 • Fiona Björling