Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ryska adverb : en studie i grammatikalisering

Författare

 • Ringaile Trakymaite

Summary, in Swedish

Denna uppsats har ett tvåfaldigt syfte – dels att diskutera grammatikaliseringens teori och de viktigaste teoretiska problem som denna teori adresserar i fråga om språkutvecklingen; dels att försöka applicera den teoretiska del av grammatikali-sering som man kallar för subjektiviseringsprocess (process of subjectivisation) på en del av de moderna ryska adverb som är motiverade av adjektiv, i sin tur deriverade från substantiv. Studien är baserad på två språkdatabaser: en rysk korpus, som är skapad vid Uppsala Universitet - därför benämnd Uppsala Corpus, UC 1) - samt en korpus ryska intervjutexter, utarbetad vid Tübingens Univer-sitet, TIC som är del av en större databas över ryska texter (Russian Text Corpora) 2). Dessa två har valts för att följa utvecklingen i både tal- och skriftspråket. UC omfattar sakprosa och skönlitterära texter, medan TIC innehåller intervjuer och därför återspeglar det talade språket bättre.

1) Mer information om denna korpus finns tillgänglig på följande hemsida: www.slaviska.uu.se/korpus.htm.
2) Mer information om denna korpus finns tillgänglig på följande hemsida: www.sfb441.uni-tuebingen.de/b1/korpora.html.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2006

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • grammatikalisering
 • adverb
 • subjektivisering
 • ryska
 • ordklass
 • interjektion
 • predikativer
 • gradadverb
 • наречие
 • части речи
 • междометия
 • предикативные наречия
 • категория состояния
 • деепричастие
 • grammaticalization
 • intensifier
 • adverbial predicates
 • interjection
 • Russian

Handledare

 • Lars Steensland