Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att återge konstfullt berättande för en ny målgrupp : skiljetecken och förtydliganden i en historisk artikel

Rendering artistic narration för a new audience: Punctuation marks and clarifications in a historical article

Författare

 • Evelina Andersson

Summary, in Swedish

Denna magisteruppsats grundar sig på min översättning av den historiska artikeln med titeln KARL DER GROSSE, UM 800 DER ERSTE KAISER publicerad den 27 november 2014 i det tyska historiemagasinet GEO EPOCHE. Uppsatsen inleds med en presentation samt en analys av källtexten med utgångspunkt i Hellspong och Ledins modell. Ett kort avsnitt redogör sedan för överväganden inför översättningen. I den efterföljande översättningskommentaren behandlas två huvudsakliga problemområden som varit centrala under översättandets gång: skiljetecken i form av kolon och tankstreck samt förtydliganden. Med en övergripande imitativ översättningsstrategi har målet varit att göra en så källtexttrogen översättning som möjligt utan att bryta mot svenska bruksnormer.

Avdelning/ar

 • Tyska
 • Translation Program

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • imitativ strategi
 • konstfullt berättande
 • närvaro
 • spänning
 • skiljetecken
 • förtydliganden

Handledare

 • Henrik Henriksson (Fil dr)
 • Henrik Rahm