Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Jag förstår inte några ord, men jag förstår texten" : en text- och läsbarhetsanalys av nyhetsartiklar för andraspråksbrukare

Författare

  • Daniel Tjäder Säfström

Summary, in Swedish

I februari 2016 lanserade Sveriges Radio nyhetsprogrammet Radio Sweden på lätt svenska, som riktar sig till andraspråksbrukare. Den här studien undersöker hur språket i nyheterna anpassas och hur väl andraspråksbrukare förstår dem i textform. Eftersom det finns relativt lite forskning om textanpassning för andraspråksbrukare syftar denna studie till att belysa konkreta språkliga aspekter som förenklar eller försvårar läsbarheten. Studien har genomförts med två huvudsakliga metoder: textanalys av tre nyhetstexter och läsförståelseenkäter med två sfi-klasser på avancerad nivå. Resultatet visar att förekomsten av långa ord, oförklarade abstrakta begrepp och utebliven textbindning försvårar läsbarheten för deltagarna. Trots detta förstår många deltagare merparten av innehållet i två av tre texter.
Det görs också en koppling till lättlästbegreppet, eftersom det råder oenighet mellan forskare om huruvida lättläst är ett fungerande verktyg för texter riktade till andraspråksbrukare. Dock visar textanalyserna att texterna inte kan klassas som lättlästa. Därför går det varken att bekräfta eller dementera att lättläst fungerar för andraspråksbrukare.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2016

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • andraspråksbrukare
  • textanpassning
  • läsförståelse
  • lättläst

Handledare

  • Anna W Gustafsson (PhD)