Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Att vara relevant och samtidigt generell”: Närhet och distans i en barnrättsorganisations livechattar

Författare

 • Sofia Carlsson

Summary, in Swedish

Denna uppsats undersöker hur den svenska barnrättsorganisationen Bris skapar förtroende och visar försiktighet i sina livechattar, som riktar sig direkt till barn och unga under 18 år. Syftet är att undersöka vilka språkliga strategier som kuratorer på Bris använder i sina svar till barnen för att skapa kontakt och närhet, men samtidigt visa respekt och hålla distans. I undersökningen utgår jag från teorier om artighetsstrategier som skapar närhet eller distans till läsaren, samt tidigare forskning om stöd online och i chatt. Med hjälp av utvalda förtrolighetsstrategier och försiktighetsstrategier har jag genom textanalys undersökt kuratorernas svar i Bris livechattar. Materialet består av slumpmässigt utvalda svar från åtta olika livechattar av åtta olika kuratorer. Resultatet visar att kuratorerna använder både förtrolighetsstrategier som exempelvis personligt tilltal och understrykningar, och försiktighetsstrategier som exempelvis opersonligt omtal och garderingar. Det gör att svaren i livechattarna både visar närhet och markerar distans till barnen, vilket gör att relationen mellan barnen och kuratorerna blir personlig och respektfull samtidigt.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2018

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Bris
 • barn
 • unga
 • stöd online
 • livechatt
 • textanalys
 • artighetsstrategier
 • närhet
 • distans
 • sociala strategier
 • förtrolighetsstrategier
 • försiktighetsstrategier

Handledare

 • Anna W Gustafsson (PhD)