Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska Akademiens ordböcker på internet : webbsidan svenska.se ur ett användarperspektiv

Författare

  • Malin Nilsson

Summary, in Swedish

Den här uppsatsen undersöker hur den digitala ordboken svenska.se fungerar för olika ordboksanvändare med varierande förkunskaper och kommunikativa behov. Syftet är att ta reda på vilka problem som kan uppstå när ordboksanvändare konsulterar en digital ordbok, och att utröna vad som kan behöva förbättras på webbsidan i en framtida revidering. Undersökningen utgår från teorier om olika ordbokskomponenter som morfologi, konstruktion, betydelsebeskrivning, språkprov och etymologi, samt om ordböckers struktur och om funktionsläran. Utgångspunkten för uppsatsen är en enkätundersökning som formulerats i syfte att undersöka hur en potentiell ordboksanvändare förhåller sig till ovanstående ordbokskomponenter, och hur webbsidan svenska.se fungerar för olika ordboksanvändare. Materialet utgörs av 39 respondentsvar på enkätundersökningen. Resultatet visar att den potentiella ordboksanvändaren, i många avseenden, har svårt att förstå ordböckernas lexikografiska funktion och att element som överskådlighet, sökfunktioner och beskrivningsspråk på webbsidan kan ställa till problem och innebära svårigheter för ordboksanvändaren.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • lexikografi
  • ordboksforskning
  • ordboksanvändare
  • funktionsläran
  • ordboksstruktur
  • svenska.se

Handledare

  • Lisa Holm (Professor)