Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att översätta tempus från spanska: Tempusväxling och utmaningen att översätta perfekt i tre spanska noveller

Författare

 • Agnes Simonsen

Summary, in Swedish

Denna uppsats grundar sig på en översättning av tre noveller ur den spanska författaren Lucas
Ruiz’ novellsamling El esquiador de fondo (2014). Uppsatsens syfte är att analysera
översättningen och bruket av tempus i källtexten. Först i uppsatsen görs en analys av
källtexten med hjälp av Hellspong & Ledin (1997). Utmärkande drag för texterna tas upp,
bland annat det poetiska språket, meningsbyggnaden, intertextualiteten, och bruket av tempus.
Sedan följer ett kapitel där överväganden inför översättningen diskuteras och vilka strategier
som valdes. Detta avsnitt leder över i en översättningskommentar där själva problemområdet
tempus analyseras. Ruiz använder sig frekvent av tempusväxling, vilket kunde utgöra ett
översättningsproblem, särskilt i kombination med tempuset perfekt, som visade sig kunna
vara svåröversatt från spanska till svenska. Olika översättningslösningar diskuteras; den
globala översättningsstrategin var imitativ, men även funktionella lösningar användes.
Översättningen jämförs även med den danska översättningen av verket, Langrendsskiløberen,
vilket bidrog med nya perspektiv. En slutsats som kan dras är att tempus i skönlitteratur inte
är så lätt som det först kan verka; författare till skönlitteratur har stor frihet i hur de växlar
mellan tempus, och anledningen till tempusväxlingen kan ofta vara oklar. En annan slutsats är
att perfekt kan uppträda på helt skilda sätt på svenska och på spanska vilket försvårar en
imitativ strategi.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Lucas Ruiz
 • El esquiador de fondo
 • tempus
 • perfekt
 • tempusväxling
 • översättning
 • litterära översättningar

Handledare

 • Ingela Johansson
 • Henrik Rahm