Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Måla hela området rött - en studie av dörrknackning som retorisk situation

Painting the Canvass - a study of the rhetorical situation in door-to-door canvassing

Författare

 • Vanessa Marko

Summary, in Swedish

Denna studie undersöker den politiska kampanjmetoden dörrknackning (canvassing) med syftet att få en inblick i hur dörrknackarna upplever den retoriska situationen ute i fält. Det empiriska materialet har samlats in genom tio kvalitativa forskningsintervjuer och analyserats med Lloyd F. Bitzers modell “The Rhetorical Situation” (1968). Slusatserna är att dörrknackning som metod är situationell i sin kampanjform och måste förhålla sig till publikens lyhördhet och platsens villkor, oavsett om det påträngande problemet är “verkligt” i Bitzers anda eller "konstruerat" i hans kritiker Richard E. Vatz anda. Därför är det avgörande att ta makten över de aspekter man kan kontrollera som talare eller kampanjstrateg, vilket handlar om framförallt insamling av data och målgruppssegmentering, tydliga syften och mål, retorisk träning, synlighet för aktiviteten och att forma den sociala kulturen. Dörrknackning är en växande metod i Sverige och studien rekommenderar fortsatt forskning inför och under Europaparlamentsvalet 2024.

Avdelning/ar

 • Master's Programme: Language and Linguistics
 • Retorik

Publiceringsår

2023

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Rhetoric
 • Canvassing
 • Door-to-door Canvassing
 • Field work
 • Political Campaign
 • Interviews
 • Rhetorical Situation
 • Bitzer

Handledare

 • Anders Eriksson (Docent)