Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kan Chat GPT klarspråksanpassa text? Svaret är ja.

Författare

  • Zarah Lundberg

Summary, in Swedish

Denna uppsats undersöker artificiell intelligens förmåga att klarspråksanpassa text. Syftet med undersökningen är att ta reda på om Chat GPT-4 kan användas för klarspråksanpassning, och om Chat GPT-4:s klarspråksanpassningar skiljer sig från mänskliga klarspråksanpassningar och i så fall hur. Materialet består av sex klarspråksanpassade versioner av en text från en svensk myndighet. Tre av texterna är klarspråksanpassade av Chat GPT och tre av texterna är klarspråksanpassade av mänskliga skribenter. Inför klarspråksanpassningarna fick Chat GPT och skribenterna tillgång till en lista med klarspråksråd att basera sina omarbetningar på. Kvalitativ analys har använts för att ta reda på vilka förändringar som skett i texterna efter klarspråksanpassningarna, med målet att se om och hur råden används. Resultatet visar att samtliga texter följer klarspråksråden och att de skillnader som finns inte är mellan grupperna mänskligt skrivna texter och AI-genererade texter, utan att de snarare är individuella. Att det saknas vi-perspektiv i de AI-genererade texterna är den enda skillnaden mellan grupperna.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2024

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • generativ artificiell intelligens
  • artificell intelligens
  • AI
  • Chat GPT
  • ChatGPT chattbot
  • klarspråk
  • klarspråksanpassning

Handledare

  • Sanna Skärlund (Senior lecturer)