Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationellt samarbete

Lunds universitet samverkar och samarbetar med toppuniversitet världen över genom internationella nätverk, samarbetsprogram och plattformar både när det gäller forskning och utbildning.

 

studenter i utemiljö
Studenter och medarbetare vid Lunds universitet har goda möjligheter till internationella erfarenheter genom våra samarbeten med universitet världen över. Foto: Johan Bävman


Samarbetena omfattar bland annat lärar- och studentutbyten, forskningssamarbeten, tvärvetenskapliga plattformar och kapacitetsutvecklingsprojekt.

Samarbeten med toppuniversitet

Universitas 21

Universitas 21 är ett globalt nätverk som består av 27 forskningsintensiva, heltäckande och framstående universitet i 18 länder.

Läs mer om vårt medlemskap i Universitas 21

LERU  –  League of European Research Universities

LERU är en organisation bestående av 21 framstående forskningsuniversitet i Europa.

Läs mer om vårt medlemskap i LERU

Samarbeten i olika världsdelar

Läs mer om våra universitetsövergripande, internationella samarbeten utifrån region:

Internationella studentutbyten

Under 2019 kom 1680 internationella utbytesstudenter hit, och samtidigt åkte 1339 lundastudenter ut i världen för att studera vid något av våra partneruniversitet. Vi har samarbets- och utbytesavtal med fler än 650 universitet i mer än 70 länder, och fler än 140 av våra utbildningsprogram ges på engelska.

Vi samarbetar också inom flera utbytesprogram, till exempel

  • Erasmus+
  • Nordplus
  • Linnaeus-Palme.

Samarbeten på alla nivåer

På universitetsövergripande nivå arbetar sektionen Externa relationer med nätverkssamarbeten, avtal och program.

Dessutom finns specifika internationella samarbeten på fakultets- och institutionsnivå. Läs mer på respektive fakultets/högskolas webbplats:

Internationalisering vid Lunds universitet

Internationalisering är ett prioriterat område vid Lunds universitet.

Syftet är främst att öka kvaliteten i universitetets verksamhet, bland annat genom att ge våra studenter och anställda de bästa möjligheterna till internationell erfarenhet och interkulturell kompetens.

Det sker till exempel genom

  • utbyten för studenter och medarbetare
  • rekrytering av internationella studenter och medarbetare
  • gemensamma utbildningsprogram med utländska lärosäten och
  • COIL (Collaborative Online International Learning).

Mer om universitetets internationaliseringsarbete:

Mer om internationella möjligheter för studenter och anställda:

Relaterade dokument och länkar: