Internationellt samarbete

Lunds universitet samverkar och samarbetar med toppuniversitet världen över genom internationella nätverk, samarbetsprogram och plattformar både när det gäller forskning och utbildning.

 

studenter i utemiljö


Samarbetena omfattar bland annat lärar- och studentutbyten, forskningssamarbeten, tvärvetenskapliga plattformar och kapacitetsutvecklingsprojekt.

Samarbeten med toppuniversitet

Universitas 21

Universitas 21 är ett globalt nätverk som består av 27 forskningsintensiva, heltäckande och framstående universitet i 18 länder.

Läs mer om vårt medlemskap i Universitas 21

LERU  –  League of European Research Universities

LERU är en organisation bestående av 21 framstående forskningsuniversitet i Europa.

Läs mer om vårt medlemskap i LERU

Samarbeten i olika världsdelar

Läs mer om våra universitetsövergripande, internationella samarbeten utifrån region:

Internationella studentutbyten

Under 2019 kom 1680 internationella utbytesstudenter hit, och samtidigt åkte 1339 lundastudenter ut i världen för att studera vid något av våra partneruniversitet. Vi har samarbets- och utbytesavtal med 644 universitet i 70 länder, och fler än 100 av våra masterprogram ges på engelska.

Vi samarbetar också inom flera utbytesprogram, till exempel

  • Erasmus+
  • Nordplus
  • Linnaeus-Palme.

Samarbeten på alla nivåer

På universitetsövergripande nivå arbetar sektionen Externa relationer med nätverkssamarbeten, avtal och program.

Dessutom finns specifika internationella samarbeten på fakultets- och institutionsnivå. Läs mer på respektive fakultets/högskolas webbplats:

Kontaktinformation

Externa relationer
er [at] er [dot] lu [dot] se

Fax:
046-222 41 11

Besöksadress:
Stora Algatan 4, Lund

Karta

Postadress:
Box 117, 221 00 Lund