Samarbeten i Asien

Lunds universitet samverkar och samarbetar med toppuniversitet världen över genom internationella nätverk, samarbetsprogram och plattformar. Här presenterar vi några av våra större, universitetsövergripande samarbeten med partners i Asien.

Nordic Centre Fudan, Kina

Nordic Centre på Fudan University, Shanghai, är ett samarbete mellan 26 nordiska universitet som genom gemensamma forskningsprojekt och utbildningar syftar till att öka förståelsen och knyta närmare band mellan de nordiska länderna och Kina.

  • Nordic Centre är en plattform för forskningssamarbeten och konferenser
  • Genom Nordic Centre arrangeras undervisning både för kinesiska studenter om Norden och för nordiska studenter om Kina
  • Nordic Centre bedriver också verksamhet i samarbete med det nordiska näringslivet i Shanghai och Kina och har ett gott stöd från de nordiska ambassaderna och konsulaten

Nordic Centre Fudans webbplats

David C. Lam Institute, Hong Kong

David C. Lam Institute for East-West Studies (LEWI) är ett internationellt forskningsinstitut som Lunds universitet är medlem i. LEWI ligger i Hong Kong, men har medlemmar från och bedriver aktiviteter på flera kontinenter. LEWI tillhandahåller bland annat Resident Graduate Scholarship Programme, Visitorship Programme och Scholar-in-Residence Programme. Lunds universitet har ett eget kontor som i första hand står till våra forskares och lärares förfogande.

David C Lam Institutes webbplats

MIRAI

MIRAI är ett samarbetsprojekt där sju svenska och åtta japanska universitet deltar. Samarbetet syftar till att genom olika aktiviteter stärka det akademiska samarbetet mellan Sverige och Japan.

Läs mer om MIRAI på Medarbetarwebben

MIRAI:s webbplats

Nordic Centre Indien

Nordic Centre in India (NCI) är ett konsortium bestående av nordiska universitet med syfte att främja forsknings- och utbildningssamarbete mellan Norden och Indien. Konsortiet administreras av ett sekretariat i Norden, för närvarande vid Umeå universitet, och har ett sambandskontor/föreståndarresidens i New Delhi. Föreståndare är Mr Samrat S Kumar.

Nordic Centre Indiens webbplats

Swedish South Asian Studies Network – SASNET

SASNET är en tvärvetenskaplig plattform för forskning, utbildning och information om Sydasien, med uppdrag att stimulera svenska forskare att samarbeta med forskare både i Sydasien och globalt.

SASNET finansieras av Lunds universitet men är en resurs för forskare och studenter även vid andra lärosäten i Sverige och Norden.

SASNET:s webbplats

 

Kontaktinformation

Henrik Hofvendahl
Henrik [dot] Hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 30 15