Bilder på webbplatsen

Bilder tagna av följande fotografer förekommer på www.lu.se:
 

Aktuella avtalsfotografer

  • Charlotte Carlberg Bärg
  • Johan Persson
  • Kennet Ruona

Övriga fotografer

  • Apelöga (fotobyrå)
  • Johan Bävman
  • Gunnar Menander
  • Mikael Risedal
  • Håkan Röjder
  • Lasse Strandberg


Det kan också förekomma bilder tagna av medarbetare vid Lunds universitet.

Om du vill veta vilken fotograf som har tagit en specifik bild kan du mejla grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se.

Aktuella fotografavtal – medarbetarwebben.lu.se

Lunds universitets bildbank

 

Kontaktinformation

Media och profilering
Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se


Nina Ransmyr
Kommunikatör
nina [dot] ransmyr [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 20

Maria Wendel
Kommunikatör
maria [dot] wendel [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 07

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21
 

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 16