Framtidsveckan

Framtidsveckan 12-18 oktober 2020

Årets tema för Framtidsveckan var Krafter i rörelser. Självklart var corona och dess påverkan ett stort ämne under veckan, men även andra, lika viktiga krafter och dess påverkan på vår framtid, diskuterades.

Flera evenemang har spelats in, antingen som ljudinspelningar (podcasts) eller så har de spelats in som videoklipp. Allt material kommer att publiceras på denna sida och synliggöras, antingen i programlistan nedan eller i högerspalten. Alla videoklipp finns även samlade på vår Youtube-sida.

Ännu finns inte allt material tillgängligt, men när det har färdigställts så kommer det att publiceras här. Vi förväntar oss att allt material kommer att publiceras inom de närmsta dagarna.

Se veckan i efterhand:

Veckans program

Ta del av inspelat material från veckan 2020:

 

Corona

Podcast: Att förstå corona och dess konsekvenser – sex månader senare

Video: EU efter corona

Video: Efter covid-19 – litar vi på samhällets skydd?

Kommunikation, religion och samhälle

Video: Are you a future cat whisperer?

Video: ‘Here' and ‘there'

Podcast: Korset i nationens intresse: kristendom, populism och nationalism

Video: Framtidsveckan invigs!

Video: Se panelsamtalet från invigningen

Podcast: Rädslans Geografi: Strategier för tryggare stadsmiljöer

Mobilitet och kompetensförsörjning i en pandemi
Video: Del 1
Video: Del 2

Video: Who’s in charge? – Accountability and the Sustainable Development Goals

Podcast: Humor i kris

Video: En vardag som journalist utan hat - är det möjligt?

Video: Social Movements – a force for change? (se inspelning i högerspalten)

Video: Det onaturligt naturliga – därför är fillers så populära

Video: Öresundssamarbetat – en framgångssaga med olyckligt slut

Video: Helsingborg Live Exklusiv: Presidentval i ett delat USA

Video: Rustad för kris - ett samtal om ledarskap, kris och kommunikation

Video: Talking Culture amid Crises - what you need to know when the crises

Hälsa

Video: AI, digitalisering och integritet – vad får vi för vår hälsodata? (se inspelning i högerspalten)

Video: Musik som hälsobefrämjande kraft

Video: En levbar framtid utan antibiotika?

Video: Hur vi finner tid för fysisk aktivitet i vår vardag
Podcast: Hur vi finner tid för fysisk aktivitet i vår vardag (panelsamtalet)

Konst

Video: Taking Seat - Welcome to the Sound Bench

Video: Musik som krafter i rörelse 

Video: Krafter i rörelse – ett körmusikaliskt tonsättarsamtal och konsert

Video: Konst som framtidskraft

Miljö och hållbarhet

Video: Hur bidrar 3D-printing till en resurssmart framtid?

Video: Underwater Sounds - Sonic Perspectives on Oceanic Ecologies

Video: Brytningstider − Kan stora kriser skriva om framtiden?

Video: Nanoteknik och nanoplaster: nanopartiklarnas roll i en hållbar framtid

Video: The future of traveling, mobility and flying

Video: Kommer vi att sluta resa nu?

Kontaktinformation

Louise Pierce, projektledare

louise [dot] pierce [at] kommunikation [dot] lu [dot] se