Framtidsveckan

Framtidsveckan vid Lunds universitet är en universitetsgemensam satsning med syftet att ge universitetet tillfälle att lyfta angelägna och avgörande frågor för framtiden under ett gemensamt tema. Arrangemangen ska vara populärvetenskapliga och locka intresserade såväl inom som utom akademin.

Framtidsveckan 18–24 oktober 2021

Årets tema: Genombrott

Vilka genombrott behövs inom forskningen och inom samhället för att vi ska kunna möta framtiden på bästa sätt? Vilka genombrott förväntar vi oss ska komma snart? Och när i den kreativa processen kan vi prata om genombrott?

Att bryta igenom, förflytta gränser och vidga kunskapsfält är varje forskares dröm. Genombrott kan vara plötsliga och dramatiska, och till och med leda till en förändrad världsbild. Genombrott kan också komma i form av så långsamma processer att det bara är i backspegeln man blir varse att de i grunden har omvandlat samhället.

Ett genombrott kan även ha en baksida; gav det också effekter som man inte hade räknat med? Var exempelvis genombrottet för förbränningsmotorn en succé eller en katastrof?

Vad krävs för att överkomma de hinder som behövs för att ett genombrott ska kunna ske? Och när blir ett uteblivet genombrott ett sammanbrott?

Med både tema och tidpunkt spikade är arbetet med Framtidsveckan 2021 påbörjat. Har du ett evenemang som du vill genomföra i Framtidsveckan? Kontakta i så fall projektledare Charlotta Sokulski Bateld: charlotta [dot] sokulski_bateld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

  Framtidsveckan 2020 – ta del av innehållet i efterhand

  Temat för Framtidsveckan 2020 var Krafter i rörelser. Självklart var corona och dess påverkan ett stort ämne under veckan, men även andra, lika viktiga krafter och dess påverkan på vår framtid, diskuterades.

  Flera evenemang har spelats in, antingen som ljudinspelningar (podcasts) eller så har de spelats in som videoklipp. Här nedan har vi samlat dem utifrån ämne.

  Corona

  Videos

  Podcast

  Kommunikation, religion och samhälle

  Videos

  Podcasts

  Hälsa

  Videos

  Podcast

  Konst

  Videos

  Miljö och hållbarhet

  Video

  Kontaktinformation

  Charlotta Sokulski Bateld, projektledare

  E-post:
  charlotta [dot] sokulski_bateld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se