Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kriminologi - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Två studenter sitter vid varsin bärbar dator och pluggar.

Beskrivning

Inom kandidatprogrammet i kriminologi studerar du teorier och metoder som kan hjälpa dig att svara på kriminologiska, sociologiska och rättssociologiska frågor som: Varför begår människor brott? Hur kan vi förebygga brottslighet? Vilken effekt har straff på människor?

SGKRI, Kandidatprogram i kriminologi. Startar varje höst. Till våra kandidatprogram behöver du inte ha läst på högskola eller universitet innan. Programmet ges på svenska, men kurser och moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.

Aktuella kriminologiska problem och teman

Under utbildningen fördjupar du dig i aktuella kriminologiska problem och fenomen som programmets lärare förankrar i aktuell forskning. Det handlar bland annat om

 • lagars efterlevnad och effektivitet
 • kriminella livsstilar
 • våld
 • brottsoffer
 • genus och brott
 • rädsla för brott
 • polisväsendet
 • brottsförebyggande arbete
 • straff- och behandlingsinstitutioner
 • emotioner, internet och brott

Du utforskar olika metoder och teorier inom kriminologin och lär dig hur man skapar ny kunskap. Flera gånger per termin får du träffa representanter från olika myndigheter, organisationer och företag på den tilltänkta arbetsmarknaden. Programmet bjuder dessutom in forskare från sociologin och rättssociologin för att berätta om vad som pågår just nu inom olika forskningsområden.

Stora valmöjligheter

I programmet ingår både teoretiska och praktiska moment och du har stora möjligheter att forma programmet efter dina egna intressen. Du väljer huvudområde sociologi eller rättssociologi och utöver det finns det utrymme för valbara och valfria kurser, däribland arbetslivspraktik eller utlandsstudier.

Kriminologiprogrammet leder till en kandidatexamen. Utbildningen ger dig bland annat behörighet till vidare studier på avancerad nivå (masternivå) inom våra respektive huvudområden.

Efter utbildningen

På arbetsmarknaden ökar intresset för kriminologi med nya yrken inom området på framväxt. Som kriminolog med utrednings-, utvärderingskompetens och/eller undersökningskompetens kan du arbeta inom exempelvis Polisen, Tullverket, kommuner och Kriminalvården, på Migrationsverket, Brå, Länsstyrelsen, i privata säkerhetsföretag eller ideella organisationer. Läs mer om karriär och arbetsmarknad längre ned på den här sidan.

Var du kommer läsa

Du som läser Kriminologiprogrammet kommer att välja antingen sociologi eller rättssociologi som huvudområde och läsa kurser på både Sociologiska institutionen och Rättssociologiska institutionen.

Sociologiska institutionens webbplats

Rättssociologiska institutionens webbplats

Programmets innehåll​​​​​​

Nedan hittar du information om programmets olika terminer.

Sociologi: Kriminologi 30 hp (SOCA74)

I kursen presenteras och diskuteras sociologiska och kriminologiska grundfrågor och klassiska sociologiska traditioner, och du får börja utforska vad kriminologi är.

Vi diskuterar olika sociologiska metoder för att samla in material och analyserar fenomen som sociala avvikelser och normer, brott och straff. 

Med utgångspunkt i både klassisk och modern teori diskuterar vi olika kriminologiska problem och hur dessa kan analyseras. Vi studerar och diskuterar brottsstatistik.

Kursplan (pdf, nytt fönster)

Rättssociologi: Grundkurs 30 hp (RÄSA03)

Rättssociologi är ett ämne där man undersöker sociala normer och rättsregler. Kursen ger en introduktion i ämnets historia och kunskapsområde; normer och rättsregler. Du får också insikt i vetenskaps- och samhällsteori samt samhällsvetenskaplig och juridisk utredningsmetod. Kursen avslutas med en praktisk övning där du får använda dina kunskaper till att göra en rättssociologisk utredning och rapportera resultatet. 

Kursplan (pdf, nytt fönster)

Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi 30 hp (SOCA83)

Du får fördjupade kunskaper i kriminologins historia, centrala texter samt kriminologiska fält och problem. Vi tittar även på olika kriminologiska studier och diskuterar vetenskapsteoretiska och metodologiska aspekter av dessa. Eftersom kursen ställer högre krav på självständighet, avgränsning, analytisk skärpa och originalitet fördjupar du även din analytiska kompetens. Kursen avslutas med ett arbete i valfritt kriminologisk ämne.

Rättssociologi: Fortsättningskurs 30 hp (RÄSA23)

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i rättssociologins nationella och internationella inriktningar, vetenskapsteori och modern samhällsvetenskaplig teori- och metod. Du kommer även att lära dig analysera samhällsföreteelser utifrån ett rättssociologiskt kriminologiskt perspektiv och under handledning göra forskningsetiska bedömningar. Kursen avslutas med en rättssociologisk kriminologisk utvärdering som planeras och rapporteras skriftligt och muntligt.

Kursplan (pdf, nytt fönster)

Straffrätt för samhällsvetare 15 hp (RÄSA34)

 • Kursen ger dig en övergripande bild av brottslighet, kriminalpolitikens och straffrättens syften och medel samt straffsystemets uppbyggnad. Den ger också kunskap om, och förmåga att, tillämpa straffrättens grundbegrepp och grundläggande principer samt insikter i straffrättens ansvarslära och straffprocessen. Kursen examineras genom salstenta, hemtenta och obligatoriska seminarier. Kursen omfattar 15 hp och ges på halvfart under hela terminen.
 • Parallellt med kursen i straffrätt, läser du en valbar kurs om 15 hp som ger möjlighet till breddning inom det kriminologiska intresseområdet. Det kan till exempel vara en kurs i socialt arbete, psykologi, sociologi eller rättssociologi. Vilka kurser du kan välja mellan varierar från termin till termin.

Kursplan (pdf, nytt fönster)

Tre valmöjligheter:

 • Du kan välja att läsa valfri kurs i valfritt ämne vid Lunds universitet eller annat lärosäte.
 • Du kan åka utomlands på utbytesstudier vid något universitet inom eller utanför Europa.
 • Du kan göra praktik på en arbetsplats som är verksamt inom utbildningens område. Praktikkursen innehåller förutom det arbetsplatsförlagda momentet, även teori. Kursen examinera löpande under hela praktikterminen med löpande inlämningsuppgifter och avslutas med ett slutseminarium. Arbetsplatspraktik KRIA36

Du läser en kandidatkurs i ditt huvudområde (sociologi eller rättssociologi) som avslutas med ett examensarbete (kandidatuppsats) på 15 hp. För sociologistudenter ges kurspaket 1 där både kursen ”Fördjupning i teori och metod” och examensarbete ingår. Har du valt rättssociologisk inriktning läser du kursen RÄSK02 som består av "Samhällsvetenskapliga teorier och metoder" och examensarbetet.

Under terminen ordnar vi även "Arbetsliv på gång”, där du bland annat får träffa tidigare studenter som är ute i arbetslivet, få karriärvägledning och hjälp att skriva CV samt kontakt med facket.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen
En bild på Sociologens och på Rättssociologens byggnader. Collage.

Var du kommer läsa

Du som läser Kriminologiprogrammet kommer att välja antingen sociologi eller rättssociologi som huvudområde och läsa kurser på både Sociologiska institutionen och Rättssociologiska institutionen.

Institutionsbyggnaderna ligger knappt 100 meter från varandra i Lunds universitets vackra campusområde Paradiset.

Kontakt

Studievägledare, Rättssociologiska institutionen

Anette Salling

Telefon: +46 46 222 41 55

E-post: Anette [dot] Salling [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Mer information om programmet hittar du på Rättssociologens webbplats.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)20,05
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)19,32
Folkhögskolebetyg (BF)3,50
Högskoleprovet (HP)1,15

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 110 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kriminologi - Kandidatprogram är 345 000 SEK.

Karriär

Svartvit bild på personer som sitter runt ett bord med laptops framför sig

Stark koppling till arbetsmarknaden

Under hela utbildningen får du i samband med seminarier träffa representanter från arbetsmarknaden och tidigare studenter som är ute i arbetslivet.

Under sista terminen får du även karriärvägledning och hjälp att skriva CV vid ett tillfälle.

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta med utredning, analys och planering med särskilt fokus på det kriminologiska området (sådant som rör brott, straff, lag och rätt).

Exempel på arbetsplatser är statliga och kommunala myndigheter, som

 • Polisen
 • Tullverket
 • Länsstyrelsen
 • Kriminalvården
 • eller andra organisationer och privata företag.

Eftersom du har möjlighet att delvis forma din egen utbildning, så kan den framtida arbetsplatsen variera stort.

Möt våra studenter och alumner