Em, sjuksköterskeprogrammet

Till Sjuksköterskeprogrammet

Em tycker att det roligaste med sjuksköterskeprogrammet är praktiken. Att få testa den teoretiska kunskap hon fått i lektionssalen och se att den stämmer. De veckor Em spenderar på sjukhus, vårdcentral och hemsjukvården är några av de mest lärorika, enligt henne.

Fakta: Em

Född: 1998

Kommer från: Helsingborg

Bor: Helsingborg

Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet

Började studera i Lund: vt-18

Förväntad examen: vt-21

Biomedicinstudenten Liza står i labbrock i ett laboratorium

Studenter berättar

Läs fler intervjuer med andra studenter, på andra utbildningar.