Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Cannabis i Sverige och Portugal - En komparativ studie mellan två olika drogstrategier

Författare

  • Robert Lundmark
  • Douglas Berg

Summary, in Swedish

Narkotikapolitik är idag ett väldiskuterat och aktuellt ämne. Lagstiftning skiljer sig väsentligt mellan länder och likaså idéer och tankar kring vilken väg som är rätt att gå. Syftet med denna uppsats är granska samt synliggöra Portugals och Sveriges vitt skilda narkotikapolitik för att genom teori analysera och redogöra för ländernas motiv, resultat och påverkan på samhället samt individ. En viss samhällelig kontroll är essentiell för att få bukt med narkotikaproblematiken vilket både Sverige och Portugal anser. Likväl står länderna som varandras motpoler i frågan om vilken som är den rätta typen samt mängd av kontroll. Portugal har avkriminaliserat droger, däribland cannabis, medan Sverige för en strikt restriktiv narkotikapolitik.

De slutsatser vi har kunnat dra är att båda ländernas tillvägagångssätt har medfört både negativa samt positiva konsekvenser, dock på skilda fält. Sverige är långt ifrån att uppnå sin vision om ett narkotikafritt samhälle och utanförskapet bland avvikare är stort. Narkotikadödligheten är hög i Sverige men mängden missbrukare är färre än i Portugal där drogkonsumtionen har ökat sedan landets narkotikareform sattes i bruk 2001. Portugal strävar inte efter att jaga missbrukaren, vilket Sverige gör. Portugals strategi har förbättrat chanserna för en lyckad behandling och samhällelig återintegrering samt medfört att humanare perspektiv används. Portugals tidigare problem med tungt missbruk och den problematik detta medförde har förbättrats väsentligt genom narkotikareformen, vilket var en av orsakerna till införandet. Konsekvenserna av sanktioner mot cannabisbruk leder till snöbollseffekter där personen forceras ut ur samhället, mot marginalisering, stämpling och utanförskap. När detta väl har hänt blir det svårt att återintegrera dessa personer. Uppsatsens slutledning visar hur Portugals narkotikapolitik erbjuder större möjligheter för återintegrering för de med narkotikaproblem än Sverige. Den inriktning Portugal valt har också större möjligheter att stoppa ett möjligt utanförskap.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Social Sciences

Nyckelord

  • marginalisering
  • stämpling
  • avvikelse

Handledare

  • Malin Åkerström