Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Demokratiska genvägar: Expertinflytande i den svenska lagstiftningsprocessen om medicinsk genteknik

Författare:
Publiceringsår: 2007
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Department of Political Science, Lund University

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling handlar om expertinflytande och demokrati och fokuserar hur politiskt beslutsfattande i frågor med stort beroende av vetenskaplig expertis bör gå till för att vara demokratiskt. Studiens övergripande syfte är att från ett demokratiskt perspektiv värdera den svenska lagstiftningsprocessen om medicinsk genteknik, som kan ses som ett fall av beslutsfattande om expertisbemängda frågor. I avhandlingen argumenteras för att politiska beslutsprocesser bör karakteriseras inte bara av öppenhet, utan också av reella möjligheter för en mångfald av synpunkter att komma till uttryck och bli bemötta. Denna demokratiska norm gäller för alla beslutsprocesser och frågan här är om beslutsprocesser med stort beroende av vetenskaplig expertis har svårare att leva upp till dessa demokratikriterier. Författaren gör en systematisk empirisk och normativ analys av den aktuella beslutsprocessen, som dels rekonstrueras, dels värderas mot den demokratiska normen. Studiens övergripande resultat är att vetenskapliga experter har kunnat definiera problemen på den politiska agendan och därigenom kunnat påverka processen som helhet. Detta har emellertid inte begränsat möjligheten för en mångfald av åsikter att komma till uttryck, men synpunkter om experternas problemdefinitioner har blivit bemötta i större utsträckning än andra synpunkter, som bara emellanåt har givits respons. Den svenska lagstiftningsprocessen om medicinsk genteknik lever därmed bara delvis upp till den demokratiska norm som stipuleras i avhandlingen.
This dissertation is about expert influence and democracy and focuses on how political decision-making about issues highly dependent on qualified scientific expertise should come about in order to be democratic. The primary purpose of the study is to evaluate, from a democratic perspective, the Swedish legislative process concerned with medical gene technology ? an archetypal case where the decision-making processes involve a marked level of expertise. It is argued that a democratic decision-making process should be characterized by openness and transparency and the possibility for a variety of standpoints to be visible and open to debate. This democratic norm is valid for all decision-making processes and the crucial question is whether a decision-making process highly dependent on qualified scientific expertise would have difficulties meeting such posed democratic criteria. The author makes a systematic empirical and normative analysis of the decision-making process in question, which is anatomised and evaluated against the democratic norm. The overall result of the study is that scientific experts have been able to define the problems on the political agenda and, thereby, had influenced the process as a whole. However, this has not constrained a variety of standpoints to be visible, but views expressed about the experts? problem definitions have prompted more frequent responses from the political decision-makers than other views, which only occasionally have been responded to. The Swedish legislative process concerned with medical gene technology has thereby partly deviated from democratic ideals.

Disputation

2007-11-23
10:15
Edens hörsal Statsvetenskapliga institutionen Paradisgatan 5 Lund
 • Ludvig Beckman (Associate Professor)

Nyckelord

 • Political Science
 • experts
 • democracy
 • förvaltningskunskap
 • medical gene technology
 • Statsvetenskap
 • Swedish politics
 • Political and administrative sciences
 • democratic evaluation

Övriga

Published
 • Anders Sannerstedt
 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 91-88306-68-2
 • ISBN: 978-91-88306-68-5

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen