Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Demokratiska genvägar : Expertinflytande i den svenska lagstiftningsprocessen om medicinsk genteknik

Författare

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling handlar om expertinflytande och demokrati och fokuserar hur politiskt beslutsfattande i frågor med stort beroende av vetenskaplig expertis bör gå till för att vara demokratiskt. Studiens övergripande syfte är att från ett demokratiskt perspektiv värdera den svenska lagstiftningsprocessen om medicinsk genteknik, som kan ses som ett fall av beslutsfattande om expertisbemängda frågor. I avhandlingen argumenteras för att politiska beslutsprocesser bör karakteriseras inte bara av öppenhet, utan också av reella möjligheter för en mångfald av synpunkter att komma till uttryck och bli bemötta. Denna demokratiska norm gäller för alla beslutsprocesser och frågan här är om beslutsprocesser med stort beroende av vetenskaplig expertis har svårare att leva upp till dessa demokratikriterier. Författaren gör en systematisk empirisk och normativ analys av den aktuella beslutsprocessen, som dels rekonstrueras, dels värderas mot den demokratiska normen. Studiens övergripande resultat är att vetenskapliga experter har kunnat definiera problemen på den politiska agendan och därigenom kunnat påverka processen som helhet. Detta har emellertid inte begränsat möjligheten för en mångfald av åsikter att komma till uttryck, men synpunkter om experternas problemdefinitioner har blivit bemötta i större utsträckning än andra synpunkter, som bara emellanåt har givits respons. Den svenska lagstiftningsprocessen om medicinsk genteknik lever därmed bara delvis upp till den demokratiska norm som stipuleras i avhandlingen.

Publiceringsår

2007

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Political Studies

Issue

150

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Political Science, Lund University

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • experts
 • democracy
 • medical gene technology
 • Swedish politics
 • Political and administrative sciences
 • democratic evaluation
 • förvaltningskunskap
 • Statsvetenskap

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 91-88306-68-2
 • ISBN: 978-91-88306-68-5

Försvarsdatum

23 november 2007

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Edens hörsal Statsvetenskapliga institutionen Paradisgatan 5 Lund

Opponent

 • Ludvig Beckman (Associate Professor)