Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

The "Other" Recreated : A Relational Approach to East-West Negotiations

Författare

 • Erika Svedberg

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Studien presenterar en relationell ansats till förhandlingar, dvs en förhandlingsanalys i vilken relationerna mellan aktörerna står i centrum. Det innebär att istället för att se till enskilda förhandlares strategier etc, läggs tonvikten vid att förstå interaktionen mellan förhandlarna. Således har studier som söker slå fast nationella särdrag eller kulturellt betingade "förhandlingsstilar" inte befunnits användbara då aktörernas beteende ovillkorligen påverkas och förändras inom varje interaktion. Studiens empiriska material består av djupintervjuer med 27 förhandlare samt en större mängd samtal med förhandlare och andra personer med erfarenhet från öst-västliga samarbetsprojekt i Ryssland under 1990-talet. Författaren ledde ett samarbetsprojekt mellan två ungdomsorganisationer i Sverige och Ryssland mellan 1992-95. I studien belyses förhandlarnas syn på sig själva samt motparten. Förhandlingsprocessen är en meningsskapande process i vilken parternas inbördes roller och identiteter etableras.Den relationella ansatsen är pluralistisk, vilket innebär att flera olika teorier använts, bland annat interkulturell kommunikation och förhandlingsteori. I studiens första del diskuteras, med hjälp av feministisk teori i filosofi och internationella relationer, frågor kring objektivitet, identitet, social position och kunskapsproduktion. Det konstateras att den relationella ansatsen innebär ett ifrågasättande av gängse uppfattning att det skulle gå att "rensa" vetenskaplig metod från subjektivitet och affektion. Studien argumenterar i detta sammanhang för att forskarens grundsyn och sociala kontext bör ses som "bevismaterial" och därmed öppet och medvetet användas som en viktig del av forskningsprocessen.Vidare analyseras det empiriska materialet utifrån en typologi av "möten" eller interaktioner mellan parterna. Fyra specifika typer av möten identifieras och belyses med hjälp av empiriska exempel.

Publiceringsår

2000

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Political Studies

Issue

112

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • Political and administrative sciences
 • East-West
 • Cooperation
 • negotiation
 • mirror image
 • sovietology
 • objectivity
 • relational
 • feminist IR
 • masculinities
 • self-reflection
 • intercultural communication
 • Statsvetenskap
 • förvaltningskunskap

Status

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 91-628-3981-0

Försvarsdatum

11 februari 2000

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Eden, Lund University

Opponent

 • Iver Neumann (PhD)