Samarbeten i Afrika

Genom internationella nätverk, samarbetsprogram och plattformar samverkar Lunds universitet med toppuniversitet världen över . I Afrika ingår vi bland annat i nätverket SANORD och det treåriga samarbetsprojektet SASUF.

Lunds universitet samverkar och samarbetar med Afrika inom

 • forskning
 • lärande och utbildning
 • innovation
 • uppdragsutbildning
 • samt studentmobilitet för praktik och kurser.

Samarbete finns i åtminstone 37 länder, där Sydafrika är mest omfattande.

Lunds universitets strategi för samarbeten i Afrika (PDF 185 kB, nytt fönster)

Southern African–Nordic Centre – SANORD

SANORD är en medlemsorganisation som består av universitet från Norden och södra Afrika.

Syftet med nätverket är att underlätta, utvidga och stärka samarbeten och kontakter mellan högre lärosäten i södra Afrika och Norden.

Detta sker genom bland annat en årlig konferens, finansiering av mobilitet för MSc-studenter från södra Afrika, och genom ”seed-funding” för forskningssamarbete.

SANORD koordineras från sekretariatet vid University of the Western Cape, Sydafrika.

Nätverket bildades år 2007 och har medlemsuniversitet i följande länder:

 • Botswana
 • Danmark
 • Finland
 • Island
 • Malawi
 • Mocambique
 • Namibia
 • Norge
 • Sverige
 • Sydafrika
 • Zambia
 • Zimbabwe

SANORD:s webbplats

South Africa Sweden University Forum – SASUF

SASUF är ett samarbetsprojekt med tolv svenska och 23 sydafrikanska lärosäten, som pågår mellan 2018–2021.

Utöver att främja forskningssamarbete syftar projektet också till ökade kontakter med finansiärer, industri med flera aktörer.

Läs mer om SASUF på Medarbetarwebben

SASUF:s webbplats

 

Kontaktinformation

Pär Svensson
Par [dot] Svensson [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 77 42