Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bättre balans med Virtual Reality

bild på person som testar Virtual Reality för att träna balansen

Virtual Reality-teknik kan vara ett effektivt hjälpmedel för dem som är mer beroende av synen för att hålla balansen, vilket är vanligt bland äldre. Men tekniken kan även tänkas vara ett hjälpmedel i rehabilitering efter skador eller sjukdom som påverkar vår balans och hur vi rör oss. I en ny studie, publicerad i Scientific Reports, har forskare vid Lunds universitet studerat hur människans balanssystem kan påverkas genom att titta på Virtual Reality-film.

Synförändringar kan innebära stora problem i vardagen. Synen påverkar i hög grad vår förmåga att hålla balansen och balansen påverkar vår förmåga att röra oss.
 
– Personer med långvarig yrsel förlitar sig ibland väldigt mycket på synen och använder inte det väldigt snabba och effektiva system som led- och muskelsinnet är för balansen. Detta kan skapa förstärkta upplevelser av yrsel, vilket är mycket obehagligt. Denna studie visar på en möjlig behandlingsmetod vid dessa tillstånd, säger Eva Ekvall Hansson, forskare och docent i sjukgymnastik vid Lunds universitet.

TV: Se hur VR används för balansträning
TV: Se hur VR används för balansträning

 
I studien deltog 20 fullt friska kvinnor och män, som under 90 sekunder fick titta på en simulering i Virtual Realty (VR) av att åka berg- och dalbana medan de stod på en plattform som registrerade deras stabilitet. Forskarna undersökte hur deras balanssystem påverkades när information från synen blir störd av att man i en VR-miljö får en stark känsla av att man själv är i rörelse.
Studien visar att människans balanssystem mycket snabbt kan sluta förlita sig på synen, och istället använda andra sinnen som känseln från fötterna och av led- och muskelsinnet, för att stå stabilare. Det framkom också skillnader mellan hur män och kvinnor påverkas av att titta på en VR-film. Fler kvinnor hade svårare att hålla balansen i VR-miljön och de behövde generellt mer övning innan de lärde sig använda andra sinnen än synen för att stå stabilare.
 
– VR kan alltså vara ett effektivt verktyg vid rehabilitering när man vill träna upp förmågan att förlita sig på andra sinnen än synen för att hålla balansen. Men en del kvinnor kan behöva något mer övning för att uppnå samma effekt som män vid rehabilitering av vissa typer av skador som är relaterade till synen, säger Måns Magnusson, professor i öron-, näs- o halsforskning vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.
 
– Vi vet att äldre personer i högre utsträckning än yngre, använder synen för att stå stabilare. Erfarenheterna från denna studie kommer därför att vara ett viktigt motiv för att introducera nya träningsmetoder av äldre där man tar hjälp av VR-teknik i syfte att förhindra fallolyckor, säger Eva Ekvall Hansson.

Jon Ulvsgärd

Publikation: Scientific Reports

“Postural instability in an immersive Virtual Reality adapts with repetition and directional and gender specific effects.”
Per-Anders Fransson, Mitesh Patel, Hanna Jensen, Michele Lundberg, Fredrik Tjernström, Måns Magnusson och Eva Ekvall Hansson
Science Reports online 28 februari 2019, DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-019-39104-6

Kort fakta om studien

Forskning om balanssystemet, klinisk forskning
Studiedesign: Kvantitativ studie, forskarinitierad studie, statistiska Samband
Observationsstudie: Tvärsnittsstudie, 20 friska frivilliga personer

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.