Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ekonomihögskolan utser två nya hedersdoktorer: Starka kvinnliga forskarprofiler inom ekonomisk historia och sociologi

Anne McCants och Helga Nowotny
Anne McCants och Helga Nowotny

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har utsett två nya hedersdoktorer 2023: Anne McCants, som innehar Ann F. Friedlaender-professuren i historia vid MIT samt Helga Nowotny, Professor emeritus i sociologi vid ETH Zurich. Båda hedersdoktorerna har breda vetenskapliga gärningar bakom sig, profilerar sig starkt inom internationell forskning och har sedan ett flertal år pågående kontakt och utbyte med Ekonomihögskolan på flera plan.

Anne McCants har en doktorsexamen i historia från UC Berkeley i Kalifornien. Hon har ett brett forskningsintresse – historisk demografi, materiell kultur, tidigmodern handel och konsumtion, välgörenhet, relationen mellan ekonomisk tillväxt och levnadsstandard – men också mer inomvetenskapliga frågeställningar kring tillämpningen av samhällsvetenskaplig forskningsmetodik. McCants var under åren 2018–2022 president i International Economic History Association och organiserade World Economic History Congress i Boston 2018. För närvarande är hon världsorganisationens vicepresident.

McCants har sedan 2019 ett mångsidigt samarbete och utbyte med Lunds universitet och Ekonomihögskolan. I samband med att Ekonomisk-historiska institutionen fyllde 70 år i december 2019 var McCants inbjuden som huvudföreläsare och året därpå var hon medlem i RQ20-panelen som utvärderade nationalekonomi, ekonomisk historia och statistik. I september 2022 deltog McCants i WINIR konferensen som arrangerades av Ekonomisk-historiska institutionen och hon planerar en längre vistelse i Lund 2023/2024. 

–Anne deltar i mitt forskningsprogram The establishment, growth and legacy of a settler colony: Quantitative panel studies of the political economy of the Cape Colony som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (2021-2026). Hon är en av de mest framträdande ekonomisk-historikerna i världen och kännetecknas av en genuin nyfikenhet och stor forskningsbredd. Det faktum att hon tackade ja att vara med i ovannämnda forskningsprogram, trots att hon aldrig tidigare studerat afrikansk ekonomisk-historia, är ett bra exempel på att Anne aldrig tröttnar på att lära sig nya saker och bredda sin forskning, säger Erik Green, docent i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan.

Helga Nowotny har en doktorsexamen i sociologi från Columbia University i New York samt en doktorsexamen i juridik från Wiens universitet. Hon har undervisat och forskat vid flera universitet och forskningsinstitutioner i olika europeiska länder och är fortsatt aktiv och engagerad i forsknings- och innovationspolitik på internationell nivå. Hon har varit ordförande för Europeiska forskningsrådet och år 2006 valdes hon in i Kungliga Vetenskapsakademien som utländsk ledamot i klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap.

Knowledge production modes är en term inom sociologi som delas in i tre delar. Helga Nowotny har varit tongivande i att lyfta fram begreppet "mode 2" som samlingsnamn för forskning som är både excellent och förändringsinriktad. Inom ”mode 2” förs tvärvetenskapliga forskarteam samman under en avgränsad tidsrymd för att arbeta med specifika frågeställningar och applikationer på verkliga problem.

Nowotny har bedrivit samarbeten med Lundaforskare inom riskanalys, policyprioriteringar, innovationspolitik och även forskat kring hur geopolitik och geoekonomi påverkar villkoren för kunskaps-produktionen. Nowotny har ett rikt kontaktnät på policynivå; hon deltog bland annat i 350-årsjubileet under 2017. 

–Helga har i sitt arbete lämnat viktiga bidrag för såväl Sverige som kunskapsnation som Lunds universitet som lärosäte. I svensk forskningspolitik har hon agerat expert och rådgivare i decennier, och bland annat bidragit till att öka graden av internationell utblick. Hennes pådrivande roll i utvecklingen av Europeiska Forskningsrådet (ERC) har varit av stor betydelse för svensk forskning, säger Ekonomihögskolans rektor Mats Benner.

Kontakt

Mats Benner, rektor vid Ekonomihögskolan 
mats.benner@ehl.lu.se
046-222 76 20, 072-543 49 39

Peter Kjällkvist, pressansvarig vid Ekonomihögskolan
peter.kjallkvist@ehl.lu.se
072-722 00 66

För intervjuer med Anne McCants, ta kontakt via:
Mobil: +1 6173311832
amccants@mit.edu

För intervjuer med Helga Nowotny, ta kontakt via:
Mobil: 0043 699 116 99 555
Email-kontakt går via Barbara Grassauer
Barbara.Grassauer@wwtf.at