Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fabrik för nanoteknik planeras i Lund

Nanotrådar på väg mot något större. Nu planeras en nanofabrik som ska underlätta för forskare och företag att ta fram pilotprodukter inom nanoteknik. Fotograf: Kristian Storm.
Nanotrådar på väg mot något större. En nanofabrik som ska underlätta för forskare och företag att ta fram pilotprodukter inom nanoteknik planeras nu i Science Village i norra Lund. Fotograf: Kristian Storm.

En produktionsanläggning för pilotprodukter inom nanoteknik kan komma att byggas i Science Village i Lund, granne med ESS och Max IV. Vinnova och Region Skåne finansierar en förstudie av projektet som initierats av Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet.

Infrastrukturen, som fått namnet Nanova, är tänkt att vända sig till företag och forskare i hela Sverige som vill utveckla pilotprodukter och produkter med industristandard utan att själva behöva investera i dyr utrustning.

Upprinnelsen är den framgångsrika forskning inom nanotrådar vid Lunds universitet som bland annat resulterat i nanoteknik-företagen Glo AB och Sol Voltaics AB. Dock var Glo tvungen att flytta till Silicon Valley för få igång storskalig serieproduktion.  

- Med Nanova vill vi skapa förutsättningarna för att nya företag skall kunna utvecklas från R&D-fas till full produktion, utan att man skall behöva lämna Sverige, säger Lars Samuelson, professor i nanofysik vid Lunds universitet.

Han ser flera affärsmöjligheter för nanotrådar. Utöver Glos lysdioder och Sol Voltaics solceller finns enligt Lars Samuelson potential för nya företag inriktade mot tillämpningar inom bland annat elektronik, UV-lysdioder och biomedicin.

Förstudien ska resultera i en uppskattning av investeringsbehov och marknadspotential samt förslag till affärsmodell. Målet är att bli internationellt konkurrenskraftig och finansiellt självförsörjande.

Yvonne Mårtensson, som fram till årsskiftet var vd för CellaVision AB i Lund, leder sedan 1 februari arbetet med förstudien. Medlen från Vinnova och Region Skåne ligger på 2,2 Mkr och bekostar förstudien samt vissa satsningar i uppstartsfasen. Därutöver bidrar Medicon Village och näringslivet med personella resurser och på andra sätt in kind.

Parallellt med detta arbetar Lunds universitet för att bygga ut Lund Nano Lab som är ett renodlat forskningslabb för forskning kring nanotrådar. Detta drivs i Lunds universitets regi medan Nanova är ett projekt utanför universitetet.  Tillsammans utgör dessa två satsningar ett sätt att skapa hela värdekedjan från forskning till marknad.

Nanova är också ett initiativ i genomförandet av Skånes gemensamma innovationsstrategi som har smarta material som ett av tre fokus.

- Ett förverkligande av Nanova kommer att göra att Skåne tar ytterligare ett steg i satsningen på att bli Europas mest innovativa region 2020, en vision som etablerats av Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, säger Daniel Kronmann, affärsutvecklare vid Region Skåne.

Ett kluster av företag och tjänster, med närhet till universitetets forskning, är tänkt att växa fram kring gemensamhetsutrustningen för nano-produktion.
 

Om Nanometerkonsortiet (Nanometer Structure Consortium at Lund University nmC@LU)

Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet grundades 1989. Idag är det ett av Sveriges Strategiska Forskningsområden som engagerar mer än 250 forskare vid de tekniska, naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna. Forskningen är fokuserad på materialvetenskap av nanostrukturer, samt dess tillämpning inom grundvetenskapliga studier, elektronik, optoelektronik, energiutvinning, och livsvetenskaper. Tidigare företagsavknoppningar från Nanometerkonsortiet har idag ungefär 150 anställda och har attraherat privata investeringar på mer än en miljard svenska kronor.

 

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.