Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning på gång: världens mest exakta tidtagarur?

Atomära klockor - det är målet för Marcus Dahlströms forskning. Bild: MostPhotos.
Atomära klockor - det är målet för Marcus Dahlströms forskning. Bild: MostPhotos.

I den kvantmekaniska världen upphör vanliga regler för tid och rum att gälla. En atom kan exempelvis befinna sig i flera tillstånd samtidigt. Detta kommer fysikern Marcus Dahlström att dra nytta av.

I ett nytt projekt, från Swedish Foundation och Olle Engkvists Stiftelse, får han ca tre miljoner kronor per år i fem år för att utveckla en ny typ av tidtagare som kan bana väg för mer precisa och avancerade experiment i fysik, kemi och materialvetenskap.

Jag kommer att betrakta atomer som en ny typ av klockor vars egenskaper bestäms av en kvantmekanisk princip: superpositionsprincipen. Min ambition är att det därigenom ska bli möjligt att mäta extremt korta pulser på en tidsskala av få attosekunder, säger Marcus Dahlström.

Som en jämförelse kan nämnas att förhållandet mellan en attosekund och en sekund är det samma som förhållandet mellan en sekund och hela universums ålder.

Genom att simulera fotojonisation av atomer som befinner sig i superpositionstillstånd kommer projektet visa hur dessa tillstånd bäst kan användas och hur atomerna i dessa tillstånd påverkar varandra.


Projektet inkluderar också steg mot relativistiska, tidsberoende beräkningar av atomer med flera elektroner för att kunna studera atomära klockor som framdrivs av relativistiska effekter.

Läs mer om vilka projekt som fått "Swedish Foundations’ Starting Grant 2018” på http://startinggrant.se/.
Läs mer om Marcus Dahlströms forskning: http://www.matfys.lth.se/staff/Marcus.Dahlstrom/

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.