Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hasselnöten – en välsmakande tidskapsel som skvallrar om landskapets förändring

Bild som föreställer hasselnötter.
Forskarna analyserade hasselnötter för att ta reda på hur Sverige såg ut på sten- och järnåldern. Foto: Unsplash

Med hjälp av hasselnötsskal som påträffats vid arkeologiska fyndplatser har forskare lyckats ta reda på hur det skånska landskapet utvecklats under de senaste 10 000 åren. Stabila kolisotoper i skalfragment vittnar bland annat om jordbrukets intåg för cirka 6 000 år sedan.

De flesta associerar kanske hasselnöten med den italienske konfekttillverkaren Pietro Ferrero som under 1940-talets ransoneringar tog fram chokladsubstitutet Nutella. Men européer har smort kråset med hasselnötter betydligt längre än så. Ända sedan inlandsisen släppte sitt grepp om norra Europa för cirka 10 000 år sedan har nöten erbjudit våra förfäder en viktig källa till protein och energi. Tack vare nötens popularitet återfinns skalrester ofta vid arkeologiska fyndplatser. Det är med hjälp av dessa nötskal som forskare nu har lyckats ta reda på hur det sydsvenska landskapet förändrats sedan glaciärerna smälte till att öppna skogar av tall, björk och hassel började bre ut sig. En landskapstyp som senare förändrades när människan började bruka jorden i södra Sverige för cirka 6 000 år sedan.

– Resultaten visar att hasselnöten, en av de viktigaste resurserna för människor sedan stenåldern, bär med sig en signal från den miljö den vuxit i. Nöten ger en pusselbit till hur våra förfäder har utnyttjat sin omgivning och hur den har förändrats både naturligt och genom människans påverkan, säger Karl Ljung, geologiforskare vid Lunds universitet.

Illustration som visar jordlager och landskapstyper.
Teckningen visar hur forskarna tar jordprover från olika tidsepoker. I detta fall handlar det om pollen, men principen är densamma för hasselnötter. Illustration: Nils Forshed

I den nya studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Environmental Archaeology, samlade forskarteamet in hasselnötter från träd som växte i olika ljusnivåer på tre platser i södra Sverige. Sedan analyserades variationen i nötternas kolisotopvärden utifrån hur mycket ljus de utsatts för och delades in i tre kategorier: mörk, halvmörk och ljus. I nästa steg undersöktes motsvarande värden hos forntida nötter som påträffats vid arkeologiska platser i södra Sverige. Skalfragmenten kom från 15 utgrävda bosättningar, mellan 10 000 och 2 000 år gamla.

– Vi upptäckte att de äldsta nötterna från mesolitikum hade samlats in från mer slutna miljöer med tätare trädkronor. I takt med att jordbruket startade i södra Sverige skedde en övergång till mer öppna områden med betesmarker. Men hasseln fortsatte att vara en viktig födokälla för människorna även i dessa successivt mer öppna landskap, säger Karl Ljung.

Bild på forskare vid ett träd.
Provtagning av hasselnötter i öppen miljö i Dörröds Fälad, ett naturreservat utanför skånska Genarp. Foto: Amy Styring

Studien öppnar för nya möjligheter att direkt koppla förändringar i miljön till människors försörjningsaktiviteter. Men även för att rekonstruera mikromiljöerna våra förfäder utnyttjade. Forskarna ska nu gå vidare genom att datera och mäta kolisotoperna hos hasselnötsskal från ett bredare utbud av arkeologiska platser och miljöer.

– Det kommer att ge mer detaljerad kunskap om skogar och landskap i det förflutna, vilket kan hjälpa arkeologer att bättre förstå människors påverkan på sin miljö. Studien kanske även kan få oss att tänka annorlunda om skogsbruk och förändringar vi ser idag, säger Karl Ljung.

Studien är ett samarbete mellan Oxford University, Lunds universitet och Statens historiska museer.

Studien publiceras i Frontiers in Environmental Archaeology: ”Carbon isotope values of hazelnut shells: a new proxy for canopy density”

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.