Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet inrättar ett barnrättsinstitut

Efter tolv års uppdrag för Sida har programmet Child Rights, Classroom and School Management mynnat ut i inrättandet av ett barnrättsinstitut. Med utgångspunkt i FN:s Barnkonvention ska institutet verka för att stimulera och stödja fortsatt forskning och utbildning för att främja barns rättigheter.

Initiativet till institutet – Child Rights Institute at Lund University (Cri@LU) – togs av lärare och forskare vid samhällsvetenskapliga- och juridiska fakulteterna samt Raoul Wallenberginstitutet. Tanken är att det ska vara en plattform som främjar tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan kring frågor som berör barnets rättigheter.

– Forskningen har sin bas i Barnkonventionen och ska integrera kunskaper om barnperspektivet i olika sociala processer för att på så vis verka för barnets välbefinnande, säger professor Per Wickenberg, en av de aktiva lärarna i Sida-programmet som har varit med och skapat Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet.

Förutom att ha ett fokus på innovativt forskande ska barnrättsinstitutet arbeta med nationellt såväl som internationellt inriktade kurser genom exempelvis MOOCs, Massive Open Online Courses. Institutet ska även arrangera publika arrangemang som har ett särskilt fokus på barnets rätt.

Upprinnelsen program om barns rättigheter

FN: s generalförsamling inrättade Barnkonventionen 1990, en konvention som syftar till att tillvarata barnets ekonomiska, politiska och sociala rättigheter. Med utgångspunkt i denna har universitetets avdelning för uppdragsutbildning, Lund University Commissioned Education, under tolv år på uppdrag av Sida arrangerat programmet Child Rights, Classroom and School Management i länder såsom Colombia, Indonesien och Uganda. Programmet är ett initiativ i förändringsarbete för att försöka implementera barnkonventionen i utbildningen i utvecklingsländer.

Under programmets tolv år har förändringsarbete tagit fart, professionella nätverk byggts upp och kunskapen kring Barnkonventionen spridits till många olika aktörer och institutioner.

– Programmet har byggt kompetens och erfarenheter hos deltagare och för att behålla denna kompetens och bevara nätverken är Child Rights Institute nu grundat, säger Maria Flores, kundansvarig och övergripande programansvarig för det fransktalande och spansktalande Child Rights, Classroom and School Management.

 

FAKTA - Child Rights, Classroom and School Management

Child Rights, Classroom and School Management bedrivs genom fem olika faser uppdelat på 18 månader där rektorer, lärarutbildare och någon från eller med nära relation till utbildningsministeriet i värdlandet samarbetar för att bedriva förändringsprojekt i skolsammanhang. Under programmets gång tränas deltagare i att tillämpa Barnkonventionen i praktiken och besök görs i svenska skolor och utbildningsinstitutioner för att bredda deltagarens syn på Barnets rätt. Mot projektets slut arrangeras ett uppföljningsseminarium där deltagare från de olika deltagarländerna samlas för att dela med sig av sina erfarenheter. Programmets kunskaper och lärdomar resulterar i en rapport som blir ett stöd för deltagarländerna.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.