Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya rapporter för att motverka flimmer från LED-lampor

Inre delen av en glödlampa. Foto.
– Tidigare gav lysrören upphov till flimmerproblem. Nu är det LED-baserad belysningsteknik som behöver uppmärksammas. Det säger Johannes Lindén som är en av forskarna bakom en serie rapporter om flimmer. Foto: Johanna Rydeman

Lampans LED-teknik framhålls ofta för sina fördelar – att den är energisnål, att den håller länge och att tekniken går att styra på olika sätt. Men att LED-lampan kan ge upphov till flimmer nämns inte lika ofta. En av anledningarna är att det saknas kunskap om hur fenomenet ska mätas och hur hälsan påverkas. Det vill ljusforskarna vid LTH ändra på, och presenterar nu en serie rapporter om flimmer.

När ljuset varierar över tid uppstår effekter som vi kan se med blotta ögat – och sådana vi inte kan se. I värsta fall kan dessa ljusvariationer över tid påverka hälsan negativt, framför allt genom att orsaka huvudvärk eller migrän.

Gränsvärden för flimmer från lampor

EU har 2021 slagit fast gränsvärden för hur mycket flimmer och stroboskopiska effekter som är tillåtet från en LED-lampa. Men kraven är svåra för belysningsindustrin att leva upp till bland annat på grund av att standarderna är otydliga.

För att öka kunskapen om flimmer och dess påverkan på människan har en serie rapporter om LED-teknik och flimmermått nu publicerats. De ger också guidning i hur de nya riktlinjerna ska kunna följas och hur en övergång till hållbar teknik ska kunna realiseras. Rapporterna bygger på resultat från forskningsprojektet "Flicker Explained", som genomförts av Lunds Tekniska Högskola, LTH och Danmarks Tekniske Universitet med finansiering från Energimyndigheten.

Johannes Lindén, fysiker och ljusforskare vid LTH, är en av dem som står bakom rapporterna. Han säger:

– I projektet synliggör vi flera oklarheter och missförstånd när det gäller flimmer och vilka mått och termer som ska användas, och i rapporterna försöker vi förklara så att informationen ska bli begriplig för både belysningsbranschen och konsumenterna. För det är rätt krångligt för alla.

Vissa påverkas mer än andra

Forskarna inom projektet tycker att det är bra med EU:s gränsvärden, men en utmaning som de ser och synliggör i rapporterna är att riktlinjerna idag endast omfattar synbara effekter av ljusvariationer:

– Riktlinjerna missar därför i praktiken de neurologiska besvär som uppstår till följd av icke-synbara effekter av ljusvariationer – som huvudvärk och koncentrationssvårigheter, säger Johannes Lindén.

Han menar att det finns indikationer på att en del människor påverkas mer än andra av de ljusvariationer som inte kan uppfattas av ögat: 

– Just de osynliga variationerna är lömska – de kan leda till att en del människor mår dåligt i vissa miljöer utan att de förstår att ljuset är orsaken.

Johannes Lindén och hans forskarkollegor hoppas att medvetenheten om flimmer och andra konsekvenser av ljusvariatoner ska öka, och att kommunikationen mellan industri och forskning underlättas framöver.

– Under 1980- och 90-talen gav lysrören upphov till flimmerproblem. Nu är det LED-baserad belysningsteknik som behöver uppmärksammas. Genom en ökad dialog mellan belysningsbranschen och akademin kan den fortsatta forskningen om flimmer fokusera på de delar som vi behöver veta mer om, säger Johannes Lindén.

FAKTA: Rapporter om flimmer

  • Är du allmänt intresserad av flimmer och vill veta mer? Läs Flimmer – en teknisk översikt
  • Är du i belysningsbranschen finns en guide riktad till dig: Förstå flimmer – en guide till IEC 61547 för belysningsbranschen
  • Om du vill fördjupa dig mer i flimmer, läs forskningsrapporten Flicker explained (på engelska)

Ladda ner rapporterna på Ljuslaboratoriets hemsida

Få koll på flimmer – Johannes Lindén tipsar:

  • Ett enkelt sätt att få en indikation på om en lampa orsakar flimmer är att rikta mobilkameran mot LED-ljuskällan. Om det på mobilskärmen uppstår något slags randmönster så kan det vara ett tecken på att lampan ger upphov till flimmer. Mobilkameran ska hållas så nära ljuskällan som möjligt, men även om man gör det är det inte säkert att randmönstren uppstår, trots att lampan kan orsaka flimmer.
  • Ett annat sätt är att vifta med en penna i ljuset från lampan. Om det då ser ut som flera pennor kan det vara en indikation på att lampan ger upphov till flimmer.
  • Med hjälp av QR-koden på lampans förpackning kan man utläsa de tillåtna gränsvärdena enligt de nya EU-reglerna. Värdet för ”flimmermått” får inte överskrida 1,0, och värdet för ”stroboskopiska effekter” får inte bli högre än 0,9. Under 2024 skärps reglerna ytterligare och gränsvärdet för de stroboskopiska effekterna får då inte vara högre än 0,4.
  • Se upp med dimmers. Det är vanligt att flimmer uppstår först när man dimrar, även om det är en så kallad LED-kompatibel dimmer eller universaldimmer. Ställ krav på att ditt ljus ska vara flimmerfritt även i dimrat läge.
  • Är du extra känslig? Om du mår dåligt i en viss lokal kan det bero på ljuset utan att du vet om det.
     

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.