Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rik eller medelklass? Fem sätt du kan göra skillnad för klimatet

En person på en flygplats. Bild: Pixabay.
Om vi kan få fler människor, både rika och medelinkomsttagare i länder som Sverige, att engagera sig kan det få stora positiva effekter för klimatet menar forskaren Kimberly Nicholas. Bild: Pixabay.

En ny studie identifierar fem områden där rika och medelinkomsttagare har oproportionerligt stor påverkan på de globala utsläppen – och därmed ett större ansvar och mer möjligheter att driva på klimatomställningen, menar klimatforskare.

– Vi uppmuntras att minska vår klimatpåverkan, men sanningen är att vissa människors handlingar har större effekt än andras. De som är rika har bättre möjligheter, och ett större ansvar för att agera för klimatet, men även du som är medelklass kan göra stor skillnad. Tjänar du över 330 000 SEK per år, är högskoleutbildad och har ett bra jobb anses du nämligen ha en hög socioekonomisk status sett ur ett globalt perspektiv, säger Kimberly Nicholas, forskare vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS.

Enligt studien, som är publicerad i tidskriften Nature Energy av klimatforskaren Kimberly Nicholas, tillsammans med miljöpsykologen Kristian Steensen Nielsen vid Cambridges universitet och forskarkollegor i USA och Tyskland, orsakar cirka 1 procent av de med inkomster över cirka 950 000 SEK per år lika mycket klimatföroreningar som de fattigaste 65 procenten globalt – vilket motsvarar 4,5 miljarder människor. Medelklassen, som utgör cirka 10 procent av jordens befolkning, står i sin tur för cirka hälften av alla koldioxidutsläpp från hushåll. Det är därför kritiskt att mobilisera, motivera och inspirera dessa grupper för att driva på omställningen, både genom personliga val och genom att påverka på olika nivåer, menar forskarna. 

– Om vi kan få fler människor, både rika och medelinkomsttagare i länder som Sverige, att engagera sig kan det få stora positiva effekter för klimatet. På sikt kan det ge ringar på vattnet och leda till både politiska och samhälleliga förändringar, säger Kimberly Nicholas.

Fem områden där rika och medelinkomsttagare kan påverka:

  • Konsumtion 

Minska din konsumtion. 

Majoriteten av utsläppen som kopplas till konsumtion kommer från långdistansflyg och bilresor, följt av hushåll. 50 procent av de globala utsläppen av växthusgaser från flygresor orsakas av bara 1 procent av världens befolkning. 

  • Investeringar

Omplacera dina investeringar och ditt privata pensionssparande från bolag som bidrar till globala utsläpp och investera istället i fossilfria alternativ. 

Särskilt de med stora förmögenheter kan göra stor skillnad eftersom de största investeringarna i aktier och obligationer görs av den rikaste 1 procenten av världens befolkning.

  • Verka som förebild

Nyttja dina sociala nätverk och din sociala status för att driva igenom hållbara förändringar, förändra normer och kulturella och sociala beteenden. Genom att göra mer klimatvänliga val - och prata om dem med andra - kan man verka som förebild och påverka andra i samma riktning. Det kan handla om att minska flygresandet, resa mer klimatsmart och äta vegetariskt. 

Till exempel förstärktes populariteten för hybrid- och sedan helelektriska fordon genom att kändisar började använda dem och även marknadsförde dem.

  •  Organisatoriskt inflytande

Bidra till att företag, styrelser och civilsamhällesorganisationer arbetar aktivt för att driva klimatfrågan och minska sina utsläpp. 

Personer med hög socioekonomisk status innehar oftare ledarskapspositioner inom företag och organisationer. Exempelvis har oproportionerligt många av de som arbetar i USA:s mest framgångsrika företag gått på elitskolor och universitet. Denna grupp kan verka för att minska organisationens utsläpp och klimatpåverkan, genom att exempelvis förändra företagskulturen, byta leverantörer och se över investeringar. Även donationer till organisationer som arbetar för omställningar kan leda till positiva effekter för klimatet. 

  • Medborgarengagemang

Använd din ekonomiska, politiska, och sociala status för att påverka beslutsfattare och politiker, samt stötta och engagera dig i sociala rörelser och politiska partier som arbetar aktivt för att minska våra utsläpp och driva omställningen till ett mer hållbart samhälle. 

Lobbying har ett stort inflytande på politiken, och ofta är det ett litet antal inflytelserika personer som står för det största inflytandet, antingen genom direkta lobbyingaktiviteter, eller genom de roller de innehar i privata eller ideella organisationer. Därför kan påtryckningar från personer med stort lobbyinflytande bli en stark kraft för att få igenom politik som kan begränsa klimatförändringarna.
 

Ladda ner studien i Nature Energy: The role of high-socioeconomic-status people in locking in or rapidly reducing energy-driven greenhouse gas emissions.  Den är författad av: Kristian S. Nielsen, Kimberly A. Nicholas, Felix Creutzig, Thomas Dietz och Paul C. Stern.

Illustration av olika roller som rika och medelklassen kan ta för att påverka klimatet. Illustration.
Illustrationen visar fem olika områden inom vilka rika och medelklassen kan påverka klimatet i positiv riktning. Illustration och källa: Emma Li Johansson och Noun Project.
Kimberly Nicholas, hållbarhetsforskare Kimberly Nicholas, hållbarhetsforskare vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling. Foto.

Om Kimberly Nicholas

Kimberly Nicholas är docent i hållbarhetsvetenskap vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS. 

Kimberly Nicholas profil i Lunds universitets forskningsportal

Kimberly Nicholas personliga hemsida

 

 

 

Om studien

Studien är nyligen publicerad i Nature Energy och syftar till att flytta fokus från att ändra den breda befolkningens beteende till att istället motivera personer med hög socioekonomisk status att göra andra val - eftersom denna grupps beteende har en betydligt större påverkan på växthusgasutsläppen.

Studien är en syntes av befintliga forskningsstudier och använder dessa för att presentera nya forskningsperspektiv. Den syftar till att förstå befintliga data och information och utifrån det ta fram ny kunskap och rekommendationer. 

Forskningen har finansierats av Carlsbergstiftelsen.

Hög socioekonomisk status

Att ha hög socioekonomisk status definieras i studien som att ha ett bra jobb, god utbildning, relativt hög inkomst, samt bo i ett välmående område. Definitionen omfattar således alla som har en inkomst på mer än 330 000 SEK per år eller högre, det vill säga ett bredare spektrum än endast de allra rikaste.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.