Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Satsning på epigenetik ska bekämpa diabetes

Charlotte Ling, professor i epigenetik vid Lunds universitet får Europeiska Forskningsrådets Consolidator Grant. Pengarna, två miljoner euro över fem år, ska användas till att ta fram nya metoder för att förutse, förebygga och behandla typ 2-diabetes.

Charlotte Ling, verksam vid Lunds universitets Diabetescentrum, är en pionjär inom epigenetik och diabetes och hennes forskning har fått stort genomslag även utanför den akademiska världen. I sin tidigare forskning har Charlotte Ling bland annat visat att regelbunden träning i måttlig dos förändrar aktiviteten i en tredjedel av kroppens alla gener och att det påverkar lagringen av fett på ett positivt sätt.  De fann också förändringar i aktiviteten hos de gener som kopplas till typ 2-diabetes vilket kan förklara hur generna påverkar risken för sjukdom.

 

Charlotte Ling.
Charlotte Ling. Foto: Stig-Åke Jönsson

Diabetes är till viss del en ärftlig sjukdom, men ärftligheten kan bara förklaras till omkring 20 procent. I epigenetik studerar man därför inte bara våra gener, utan även det som finns bortom (epi-) dem, mekanismerna som styr dessa och som vi till stor del kan påverka med vår miljö och livsstil. Människans alla gener kallas genom, epigenomet utgörs av genomet och alla de faktorer som styr genaktiviteten.

Cellerna i bukspottkörteln utgör de mest centrala i sjukdomsprocessen som leder till typ 2-diabetes. Charlotte Ling ska därför studera epigenomet i dessa celler för att bättre förstå mekanismerna bakom deras försämrade funktion som leder till sjukdom och jämföra epigenetiska förändringar med variationer i generna och andra processer såsom transkriptom, metabolom, RNA och utsöndringen av hormon från cellerna i bukspottkörteln. Dessutom ska de utveckla en matematisk plattform för att hantera, analysera och visualisera all den data analyserna ger.

Diabetes är en sjukdom som ökar lavinartat i världen och som leder till allvarliga skador på njurar, ögon, nerver och hjärt- kärlsjukdomar. Det finns därför ett stort behov av nya sätt att diagnosticera och behandla sjukdomarna.

- Med nya, innovativa metoder hoppas vi upptäcka nya gener med avgörande betydelse för utvecklingen av typ 2-diabetes. Vi förväntar oss också att hitta biologiska och molekylära faktorer som bidrar till den försämrade insulinproduktionen, säger Charlotte Ling.

Förhoppningen är att detta ska leda till nya biomarkörer som kan mätas i blod för att förutse diabetes och läkemedel förbehandling av sjukdomen.
- Tidigare upptäckt och bättre behandlingar kan förhindra utvecklingen av typ 2-diabetes och dess följdsjukdomar, säger Charlotte Ling.

Forskningsprojektet för vilket Charlotte Ling beviljats ERC Consolidator Grant heter "Pancreatic Islet dysfunctioN and Type 2 diabetes – Beyond the genOme  (PAINTBOX)".

Sara Liedholm

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.