Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Viktigt att anmäla fuskande studenter

porträtt av kvinna
Maria Bangura Arvidsson är studierektor vid Socialhögskolan och ser allvarligt på studenter som fuskar sig genom sin utbildning. Foto: Jenny Loftrup

Förra året fälldes 64 studenter vid LU av Disciplinnämnden. Det vanligaste fusket är plagiat.
– Det är viktigt att anmäla, tycker Maria Bangura Arvidsson, studierektor vid Socialhögskolan.
Som institution har man ett stort ansvar för att studenterna har de kunskaper som krävs när de kommer ut och ska arbeta med människor i svåra situationer. Det är allvarligt om de fuskat sig igenom utbildningen.

UKÄ kom nyligen med en rapport med statistik över antalet disciplinåtgärder vid landets lärosäten. De har mer än fördubblats mellan 2015 och 2018 och ökningen gäller främst på de mindre lärosätena. De som vidtagit flest åtgärder mot fusk är Mälardalens och Södertörns högskola. Där anmäls 1,08 procent av studenterna, medan Lunds, Uppsala och Göteborgs universitet ligger långt ner på listan och anmäler färre studenter – för LU:s del 0,25 procent.

– Men man ska komma ihåg att vi inte vet hur många som fuskar, utan bara hur många vi upptäcker och anmäler, säger -Maria Bangura Arvidsson.

Mer fusk på mindre högskolor

Siffrorna är dock tydliga med att mer fusk anmäls på de mindre högskolorna. En möjlig förklaring är att de stora universiteten har högre antagningspoäng vilket innebär att studenterna har bättre förkunskaper. Studenter med låga antagningspoäng är överrepresenterade när det gäller fusk. En annan grupp som är överrepresenterad när det gäller fusk är studenter från andra kulturer.

– Kanske är det så att studenter med annat modersmål än svenska i några fall blivit så pressade av skrivandet att det har lett till plagiat, säger Maria Bangura Arvidsson.

Efter det vanligaste fusket, plagiat, pekar UKÄ:s rapport på otillåtet samarbete och otillåtna hjälpmedel, i de flesta fallen en mobil. Ett fåtal ärenden handlar om sexuella trakasserier, störning av verksamheten och förfalskning av dokument.

Den vanligaste disciplinåtgärden är avstängning i sex veckor, och under den tiden får studenten inte vistas på studieplatsen, utnyttja biblioteket eller ha kontakt med sina lärare.

– Det är kämpigt att sedan ta igen det man missar under avstängningen, säger Maria Bangura Arvidsson.

Plågsam process

Socialhögskolan är en stor institution med många studenter och som studierektor hjälper Maria Bangura Arvidsson den kursansvariga att göra en anmälan till LU:s disciplinnämnd om det finns misstanke om fusk.

– Det är ofta en väldigt plågsam process för studenterna. Ibland tar de studieuppehåll direkt när vi anmäler. På så sätt kan de slippa förklara varför de plötsligt försvinner, säger hon.

Från det att en misstanke dokumenteras till att institutionen skickar iväg en anmälan brukar det ta en till två veckor på Socialhögskolan. Men sedan tar det cirka ett halvår innan den överbelastade Disciplinnämnden tar upp och avgör fallet. De långa handläggningstiderna är svåra för studenterna, som ofta uppfattar det som ett extra straff att gå och vänta på besked under så lång tid. Om en student misstänks för fusk sent i utbildningen kan dock de långa handläggningstiderna arbeta för studenten.

– Då kan de hinna bli klara med sin utbildning innan de blir avstängda. Och det är frustrerande för oss, säger Maria Bangura Arvidsson.

Vad som är tillåtet

Institutionerna har också ett ansvar och måste kunna visa att studenten har fått veta vad som är tillåtet och inte. Flera gånger under utbildningen på Socialhögskolan informeras därför om akademisk hederlighet och vad som inte är tillåtet – fusk helt enkelt. På alla kurser på Socialhögskolan ges därför både muntlig och skriftlig information om plagiat och andra typer av fusk. Kursen i akademiskt skrivande är också en viktig del i detta. Alla examinerande uppgifter kontrolleras också mot datasystemet Urkund, för att man ska hitta eventuella plagiat. Men idag finns det också betaltjänster på nätet där man kan köpa uppsatser som är gjorda så att de ska komma igenom Urkund. Det dyker upp möjligheter till att fuska genom nya tekniska lösningar hela tiden.

– Vi måste hela tiden utveckla vårt arbete mot fusk. Våra socionomer måste ha rätt kunskaper med sig och får inte ta genvägar – de ska ta hederliga, välgrundade beslut om utsatta människors liv i sitt jobb, konstaterar Maria Bangura Arvidsson.

Se samtliga artiklar i temat om etik