Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socionomprogrammet

Program 210 högskolepoäng · 3.5 år · Kandidatexamen

Studenter fotograferade ovanifrån när de sitter runt ett  bord och pluggar

Beskrivning

Vill du minska människors utanförskap och tillsammans lösa deras sociala och personliga problem? Då ska du utbilda dig till socionom -  ett yrke som ger dig goda kunskaper om människor, deras levnadsvillkor och samhällets resurser.

På socionomprogrammet som ges både i Lund och Helsingborg får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem och utmaningar, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Socionomprogrammet är en bred utbildning som förbereder dig för flera olika yrkesområden. Förutom det akademiska ämnet socialt arbete får du god kännedom om socialpolitik, juridik, ekonomi, sociologi och psykologi.

Under utbildningen

Socionomprogrammet går på helfart och förutom lärarledda lektioner har du grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning i Sverige eller utomlands samt träning i kommunikation och bemötande. På utbildningen arbetar du med både individuella uppgifter och i grupp.

I ett ämne som socialt arbete hänger teori och praktik samman och det är därför som forskare, yrkesverksamma socionomer och brukar-/frivilliga organisationer deltar aktivt på alla nivåer i utbildningen.

Efter sex terminers studier kan du ta ut en kandidatexamen i socialt arbete och efter sju terminer en socionomexamen.

Efter utbildningen

Efter examen kan du välja att studera vidare på avancerad nivå och ta en magister/master/doktorsexamen i socialt arbete. Du kan även söka till vår legitimationsgrundande utbildning till hälso-och sjukvårdskurator eller efter några år i yrket till vår grundläggande psykoterapiutbildning.

Gemensamt för de flesta utbildade socionomer är att de i regel arbetar direkt med människor med sociala och/eller personliga problem och medverkar till att finna lösningar. Detta kräver goda kunskaper om människor och deras levnadsvillkor samt om samhällets resurser. Det är också vanligt att socionomer arbetar i team med andra yrkeskategorier och har en samordnande funktion.

 

Fanny Björck läser till socionom i Lund. Hon vill ha ett yrke där hon får använda sin kreativitet för att påverka människors livsvillkor.


Socionomprogrammets innehåll

Socionomprogrammet är indelat i ett basblock, ett fortsättningsblock och ett fördjupningsblock. Förutom lärarledda lektioner har du grupparbeten, praktik, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier.

Basblock, 1–90 hp, grundnivå

Under de första terminerna läser du kurser som ger en inblick i människors levnadsförhållanden, behov, rättigheter och sociala problem och en introduktion till socialt arbete som profession och forskningsområde i svensk och internationell belysning. Du läser om samhällsvetenskapliga teoretiska perspektiv och begrepp med relevans för socialt arbete, samt juridik i socialt arbete.

Fortsättningsbock, 91–180 hp, grundnivå

Under termin 4 och 6 läser du kurser som ger perspektiv på sociala problem och interventioner, kommunikation och handling i socialt arbete, organisering samt fördjupade kunskaper om kvalitativa och kvantitativa samhällsvetenskapliga forskningsmetoder samt statistik och forskningsetik. Du får också planera och genomföra en kandidatuppsats, under handledning.

Termin 5 är verksamhetsförlagd och du blir placerad på en organisation med socionomverksamhet.
 

Fördjupningsblock, 181–210 hp, avancerad nivå

Sjunde och sista terminen på socionomprogrammet inleds med en valbar fördjupningskurs. Dessa kan variera från termin till termin. Programmets avslutande kurs – Professionellt socialt arbete - består dels av ett större enskilt arbete, dels av pedagogiska inslag som skall stimulera till reflektion över lärandeprocesser i kunskapsinhämtning.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor

Erika Werner

Telefon: +46 46 222 98 62

E-post: erika [dot] werner [at] soch [dot] lu [dot] se

Studieinformation

E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

Studievägledning

E-post: studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)17,40
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)16,92
Folkhögskolebetyg (BF)3,50
Högskoleprovet (HP)0,70

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 70 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)18,39
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)18,33
Folkhögskolebetyg (BF)4,00
Högskoleprovet (HP)0,90

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 100 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 16 januari 2028

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)19,53
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)18,70
Folkhögskolebetyg (BF)4,00
Högskoleprovet (HP)1,10

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 90 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 16 januari 2028

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)18,49
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)17,72
Folkhögskolebetyg (BF)4,00
Högskoleprovet (HP)0,80

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 60 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socionomprogrammet är 525 000 SEK.

Karriär

Siluett av man som står framför ett tåg. Foto.

Internationella möjligheter

Som student på Socialhögskolan har du möjlighet att studera i ett annat land. På femte terminen kan du välja att förlägga din praktik utomlands.

Du kan även ansöka om att läsa fristående kurser vid universitet i andra länder och åka till ett annat land för att samla material till din uppsats.

Möt våra studenter och alumner