Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik

Program 180 högskolepoäng · 3 år

Elektroteknik, apparatur. Foto.

Beskrivning

Utan fungerande automationssystem och elleveranser stannar vårt moderna samhälle. Därför behövs fler elektro-/automationsingenjörer som kan säkra och utveckla dessa system, vilket kräver kunskaper inom elektroteknik, automationsteknik och datorteknik. Utbildningen förbereder dig inför yrkeslivet genom att blanda teori med praktik. Nästan alla studenter på programmet väljer att utföra sitt examensarbete på ett företag. Behovet av nyutbildade inom området är stort så arbetsmarknaden ser mer än ljus ut även på lång sikt. En elektro- och automationsingenjör arbetar med projektering, konstruktion, underhåll och drift av automations- och elanläggningar. Inom dessa områden ingår såväl hårdvaru- som mjukvaruarbete.

Utbildningen ger dig en kombination av breda elektrotekniska kunskaper, automationsteknik och datateknik. Den förbereder dig inför yrkeslivet och ger kunskap om såväl elkraftsystem som installationsteknik samt automationsteknik med givare, reglersystem och datorbaserade styr- och automationssystem.

Det ingår flera projektarbeten och som student får du kontakt med arbetslivet genom studiebesök och gästföreläsare. Inslag av pågående forskning läggs in i kurserna.

Karriär och arbetsmarknad

Arbetsmarknaden ser mycket ljus ut. Steget från avslutad utbildning till ett aktivt yrkesliv är kort.

I de framtida miljöriktiga energisystemen såsom vind-, sol- och vågkraft kommer det att krävas högteknologiska datorstyrda automationssystem för att ge en säker energiförsörjning. Automationssystem driver och övervakar medicinsk utrustning, bil-, tåg- och flygtrafik, d.v.s. stora delar av samhällets infrastruktur. Även i hemmen finns avancerade automationssystem för att styra och reglera inomhusklimatet och energianvändningen.

Behovet av att anställa ingenjörer inom elektroteknik och automationsteknik är stort och studenter förväntas gå ut till en mycket god arbetsmarknad. Du kan t ex arbeta med dimensionering, projektering och utveckling av el- och automationssystem såväl inom bostadssektorn som inom industri- eller transportsektorn.

Exempel på vad du kan arbeta som: elektro-, automations- eller utvecklingsingenjör, projektledare, konstruktör, drift- och underhållsingenjör, försäljningsingenjör, utbildare, produktionschef och kvalitetsingenjör.

Efter avklarad utbildning har du möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i elektroteknik vid LTH i Lund.

Bred utbildning som lönar sig 

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning. Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att högskoleingenjörer begär minst 38 100 kronor per månad i ingångslön. 

Ledande inom hållbarhet 

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och innehållet är i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.

Upplägg och innehåll

LTH:s utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig fantastiska förutsättningar att få kontakt med regionens företag och näringsliv redan under din utbildning.

År 1 börjar med grundläggande matematik, elektrisk kretsteori och digital- och datorteknik samt programmering. År 2 fördjupas kunskapen i elektroteknik med såväl elektromagnetism med EMC, signalbehandling, elektrisk mätteknik, energiteknik och elektriska drivsystem. Dessutom inleds automationsdelen med styr- och reglersystem för att sedan fortsätta i årskurs 3 med automationskonstruktion och installationsteknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som oftast utförs på ett företag.

Av en ingenjör inom automations- och elektroteknikbranschen krävs idag även kunskaper inom datateknik och dator- och telekommunikation varför kurser i dessa ämnen också ingår i utbildningen.

Under utbildningens tre år kommer du att få delta i flera temadagar kring ingenjörsrollen och ingenjörsmässighet. På temadagarna behandlas kunskaper och färdigheter som du behöver som färdig ingenjör, exempelvis ingenjörsmässigt skrivande, att arbeta i team, digitala spår, etik och interkulturella aspekter. Du erbjuds även möjligheten att certifiera dig i icke-teknisk ingenjörskompetens, CITIK.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Mer om utbildningen på LTH:s webbplats

Se till exempel en översikt av ämnesområden och kurser, samt student- och alumnporträtt.

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik – lth.se

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Ylva Oscarsson

Telefon: +46 42-35 67 25

E-post: info_helsingborg [at] lth [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c (eller äldre kurs Matematik D)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

28 augusti 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)16,63
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)16,09
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,05

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 34 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik är 510 000 SEK.