Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Linguistic approaches to Swedish authorities' web-based information in English

Författare

 • Lena Persbeck

Summary, in Swedish

De flesta svenska myndigheter tillhandahåller en engelskspråkig version av sina hemsidor, i form av en översättning eller omarbetning av den svenska originaltexten. Den första delen av denna uppsats analyserar den språkliga kvaliteten i ett urval av informationstexter från statliga myndigheter, regioner och kommuner. Den andra delen studerar sambandet mellan språklig kvalitet och hur informationen uppfattas av potentiella läsare. En enkätundersökning med autentiska exempelmeningar visar att i synnerhet grammatiska brister, vilka var vanligast förekommande i den första delstudien, har en negativ inverkan på förståelsen av och tilliten till informationen. På motsvarande sätt uppfattas meningar utan språkliga brister mer positivt. Resultaten tyder på att språkliga brister riskerar att leda till oönskade konsekvenser, medan språkriktighet förstärker intrycket av begriplighet och trovärdighet.

Avdelning/ar

 • Engelska
 • Master's Programme: Language and Linguistics

Publiceringsår

2020

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • comprehensibility
 • acceptance of wording
 • reliability
 • informative texts
 • machine translation
 • cross-linguistic influence

Handledare

 • Carita Paradis